Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Propozice GP Třebíč 2005/2006

Masters.cz
Ilustrační foto GP Třebíč

GP Třebíč 2005/2006


RC Autoklub Třebíč pořádá seriál pěti závodů modelů aut v kategorii TC E 1:10 na koberci v tělocvičně ZŠ v Okříškách (8 km od Třebíče směrem na Jihlavu), závody jsou pořádány jako jednodenní.

Termíny závodů: 8.10.2005, 20.11.2005 (pozor neděle), 7.1.2006, 11.2.2006, 25.3.2006

Organizační zajištění:
Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů je předseda RC AUTOKLUBU Třebíč pan Radoslav Bok.
Bufet zajištěn.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů:
V den závodu je povolen volný trénink od 7,15 hod. do 9,15 min.
Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílače (náhradní frekvenci).
Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,30 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné.

Startovné
V případě, že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu - včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do 10,00 hod. - je stanoveno startovné na 250,- Kč.
V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné 300,- Kč.
Junioři platí startovné 200.- Kč, v případě pozdního přihlášení 250.- Kč.
Přihlášky zasílá závodník řediteli závodu prostřednictvím internetu vyplněním formuláře na Masters.cz nebo v nouzi zavoláním nebo SMS na tel. +420 602 960697 v tom případě je nutno uvést jméno, dvě frekvence a kategorii, ve které chci startovat.

Závody jsou vypsány v následujících kategoriích:
Modified viz pravidla EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů:

 • minimální hmotnost 1500 g bez transponderu
 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
 • světlost podvozku minimálně 5mm
 • max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
 • karoserie - jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm
 • přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy modelu
 • jsou předepsány pneumatiky Také-Off CS 22 nebo 27 nalepené dle vlastního uvážení..
 • jednotlivé komponenty je možno zakoupit u pořadatele na závodě.
 • akumulátory - 6 článků sub."C" - NiCD nebo NiMH
 • kategorie MODIFIED - motory - pouze komerčně dostupné typu 540 bez dodatečných úprav s kotvou minimálně 12 závitů
 • mazadlo libovolné bez omezení výrobce - (bez zápachu)
 • jízdní čas 5 minut

Standard viz pravidla dle kategorie modified pouze s rozdílem

 • motor s pevným časováním, kotvou 17x2 strojově vinutou, plášť i kotva od stejného výrobce

Hobby

 • kategorie vypsaná pro začátečníky
 • omezení pouze motory s kotvou minimálně 19 závitů
 • s volnými stavebními pravidly podvozku
 • pneumatiky od všech výrobců, pouze bez vzorku (zakázány pneumatiky se špuntíky, vzorkem nebo mechy)
 • doba jízdy 5 min.

Mini Truck 1/18 Open

 • Kategorie mini trucků 1/18 2WD a 4WD bez omezeni stavebnich pravidel.
Uvítám podněty do 5.10.2005 na diskuzi Masters.cz nebo tel. +420 602 960697

Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí.

Kvalifikační a finálové jízdy:
Každý závodník absolvuje 4 kvalifikační rozjížďky. Ze čtyř kvalifikačních jízd se bude započítávat součet dvou nejlepších časů ze sortů (při shodě časů bude rozhodovat lepší dojezdový čas). Pořadí jezdců do první rozjížďky je dle startovního čísla, do dalších rozjížděk vždy podle výsledku poslední rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku budou jezdci rozděleni po 10 do finálových jízd. Všechny finálové jízdy se pojedou 3x. Za umístění ve finálových jízdách budou přiděleny body /1-10/. Započítávají se dva nejlepší výsledky, při shodě bodů rozhoduje postupové místo z rozjížděk. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 3 závodníci.

Povinnosti závodníků:
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů. Není povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále výsledků. Je sportovní se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů. Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu.

Technická kontrola a nasazování:
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Podle trati budou čísla pro nasazovače shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. Ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Sankce a protesty:

 • v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
 • v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů - proti tomuto rozhodnutí není odvolání
 • pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů
 • nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka, kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na min. 5 vteřin.
 • naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související - STOP AND GO na min 5 sec. V případě, že se tento přestupek stane například v posledním kole, bude závodníkovi přičteno 10 vteřin.
 • porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně

Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 300,- která se v případě jeho neuznání nevrací.
Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest.
Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Ceny a vyhlášení vítězů
Vyhlášení je pro každou kategorii zvlášť, junioři jsou vyhlašováni pouze pro kat. MODIFIED.
Celkové pořadí MODIFIED
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí STANDARD
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí Junioři Modified
1. - 3 místo - pohár + cena

Celkové pořadí HOBBY
1.- 5. místo - pohár + cena

A jako již tradičně ze závěrečného vyhodnocení celého seriálu nikdo neodjede s prázdnou. Při bodování se zohlední první postupové místo z každého finále připsáním 1 bodu do výsledkové tabulky. Při vyhlašování jednotlivých závodů na toto nebude brán zřetel.

BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ
1 - 100 bodů11 - 85 bodů21 - 70 bodů31 - 55 bodů41 - 40 bodů
2 - 9512 - 8022 - 6532 - 5042 - 35
3 - 9313 - 7823 - 6333 - 4843 - 33
4 - 9214 - 7724 - 6234 - 4744 - 32
5 - 9115 - 7625 - 6135 - 4645 - 31
6 - 9016 - 7526 - 6036 - 4546 - 30
7 - 8917 - 7427 - 5937 - 4447 - 29
8 - 8818 - 7328 - 5838 - 4348 - 28
9 - 8719 - 7229 - 5739 - 4249 - 27
10 - 8620 - 7130 - 5640 - 4150 - 26

Od 51. místa je vždy odečítán jeden bod /51 místo=25, 52=24 a tak dále/.

DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport