Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Propozice GP Třebíč 2004/2005

RC Autoklub Třebíč ve spolupráci s firmou ILPE pořádá seriál pěti závodů modelů aut v kategorii TC E 1:10 a Losi MiniTruck 1:18, na koberci o rozměrech 16x32 m, v novém pěkném prostředí, tělocvičny ZŠ v Okříškách (8 km od Třebíče směrem na Jihlavu), závody jsou pořádány jako jednodenní.
Termíny závodů: 16.10.2004, 13.11.2004, 29.01.2005, 12.02.2005, 12.03.2005

Organizační zajištění
Ředitelem a hlavním rozhodčím seriálu závodů je předseda RC AUTOKLUBU Třebíč pan Radoslav Bok. Rozhodčí závodu, technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni při rozpravě závodníkům.
Bufet zajištěn.

Závody jsou vypsány v následujících kategoriích:

Modified - povolené motory komerčně dostupné typu 540 s minimálním počtem závitů 12, pneumatiky LRP. Doba jízdy 5 min. Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí. V této kategorii bude vyhlášeno závěrečné pořadí juniorů.

Standard - pro tuto kategorii platí stavební i sportovní pravidla Morava Cup 2004 kategorie Standard. Doba jízdy 6 min. Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí.

Amatér - kategorie vypsaná pro začátečníky, omezená pouze nečasovatelnými motory a s kotvou minimálně 19 závitů, s volnými stavebními pravidly podvozku. Pneumatiky od všech výrobců, pouze bez vzorku (zakázány pneumatiky se špuntíky, vzorkem nebo mechy). Doba jízdy 6 min. Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí.

Mini Truck (nová kategorie) pro podvozky Losi MiniT 1:18 2WD. Doba jízdy 6 min. Započítávat se budou čtyři závody do závěrečného pořadí.


Kvalifikační a finálové jízdy:
Každý závodník absolvuje 4 kvalifikační rozjížďky v kategorii MiniTruck 3 až 4 rozjížďky dle časové náročnosti. Ze čtyř kvalifikačních jízd se bude započítávat součet dvou nejlepších umístění ze sortů (při shodě bodú bude rozhodovat lepší dojezdový čas). Pořadí jezdců do první rozjížďky je dle startovního čísla, do dalších rozjížděk vždy podle výsledku poslední rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku budou jezdci rozděleni po 10 do finálových jízd. Všechny finálové jízdy se pojedou 3x. Za umístění ve finálových jízdách budou přiděleny body /1-10/. Započítávají se dva nejlepší výsledky, při shodě bodů rozhoduje postupvé místo z rozjížděk. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 3 závodníci.

Povinnosti závodníků:
Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí těchto činitelů bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodů. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky. V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není povoleno opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále. Po oznámení, že závodník ukončil rozjížďku nebo byla ukončena finálová jízda je povinen ihned zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět otevřena po vyhlášení výsledků. Je sportovní se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů. Závodník je povinen na svém autě umístit transpondér (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu.

Technická kontrola a nasazování
Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům může být diskvalifikován ze závodu. Podle trati budou čísla pro nasazovače shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si jezdec/nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas. Ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů
V den závodu je povolen volný trénink od 7,15 hod. do 9,15 min. Pořadatel provede takové opatření, které zajistí, že při volném tréninku bude na dráze max. 12 jezdců s různými frekvencemi - např. cedulky s frekvencemi apod. Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede, nebude brán na jeho přihlášku zřetel. V den závodu závodník v rozmezí 8.- 8,30 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. Každý jezdec bude mít na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle. Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. Před zahájením rozjížděk odevzdají všichni závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla může být závodník diskvalifikován ze závodu !!! Po skončení finálových jízd bude následovat vyhlášení výsledků s předáním cen.

Startovné V případě že závodník předá/zašle včas přihlášku k závodu - včas se rozumí 24 hod. před dnem závodu, tj. do pátku do 10,00 hod. - je stanoveno startovné na 200,- Kč.
V případě, že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné 250,- Kč.
Junioři platí startovné 150.- Kč, v případě pozdního přihlášení 200.- Kč.
Přihlášky zasílá závodník řediteli závodu prostřednictvím internetu vyplněním formuláře na WWW stránce http://masters.cz/rcamkt/entry.php nebo v nouzi zavoláním nebo SMS na tel. +420 602 960697 v tom případe je nutno uvést jméno, dvě frekvence a kategorii, ve které chci startovat.
Pokud závodník bude startovat též v kategorii MiniTruck jako své druhé a další kategorii, je stanoven příplatek 50,-- Kč ke startovnému

Stavební pravidla
Kategorie E 1:10 TC MODIFIED viz Pravidel EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů:
- minimální hmotnost 1500 g bez čipu, povolená tolerance -3g
- povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars, minimální výška podvozku včetně karoserie je 115mm
- světlost podvozku minimálně 5mm
- max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
- karoserie:
- jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů v šířce max.200mm
- přítlačné křídlo max. v šířce 190mm a velikosti max. 40x25mm-nesmí přesahovat výšku střechy modelu
- jsou předepsány pneumatiky předem nalepené a označené od výrobce LRP čís.výr.65051.
- k jednomu jednodennímu závodu lze použít pouze 3 páry (6 ks) pneumatik. Pořadatel bude prodávat kompletní pár kol včetně disků a výplní za 650.- Kč.
- akumulátory - 6 článků sub."C" - NiCD nebo NiMH
- kategorie MODIFIED - motory - pouze komerčně dostupné typu 540 bez dodatečných úprav s kotvou minimálně 12 závitů
- mazadlo : libovolné bez omezení výrobce - (bez zápachu)
- Jízdní čas : 5 minut


Katagorie E 1:10 TC STANDART viz Pravidla EFRA a viz Pravidla Morava Cup 2004.
- Podvozek : libovolný pro kategorii E1:10 Touring Car s maxim šířkou 190mm,
- Karoserie: dle EFRA tzv. Touring car, čtyřmístný sedan (pouze typu DTM, maximální šířka karoserie do 190mm, křídlo nesmí převyšovat obrys střechy a je max. rozměrů 190x40x25mm (šířka x délka x výška) Karoserie musí být realisticky zbarvena a opatřena startovním číslem.
- Motor : dodaný pořadatelem před termínem prvního závodu s kotvou 17x2 závitů označenou pro Morava Cup (originální pevné nečasovatelné čelo, rozebiratelný, kuličk. ložiska ) tohto označení Peak THUDERBOLT, Peak DYNASTY, Peak HELLFIRE.
- Pneumatiky: předepsané, jednotné sady tj. ráfek s nalepenou pneu typu TAKE OFF CS27 ma disku PROLINEza sníženou cenu 1200Kč/sada tedy 4ks, k dispozici u pořadatele jedn. závodů. Pneumatiky budou speciálně označeny na celý závod lze použít maximálně dvě sady. Lze použít komplety označené značkou Morava Cup z letní sezóny
- Akumulátory : Ni-MH a Nicd . Baterie jsou povoleny všechny druh,velikosti sub.C s napětím1,2V,23mm v průměru a 43 mm délky. Max. 6 článků s napětím 7,2V
- Mazadlo : libovolné bez omezení výrobce - (bez zápachu)
- Hmotnost : min. 1500gr bez čipu, 1522gr s čipem
- Jízdní čas : 6 minut

Kategorie Losi MiniT 1:18 2WD
Na modelu nejsou povoleny žádné úpravy včetně elektroniky a motoru, všechny tyto díly musí být použity ze stavebnice s vyjímkou:
- výměny kluzných ložisek za kuličková
- výměny třecích tlumičů za olejové
- lze přiletovat vodiče od regulátoru přímo na motor
- lze vyměnit za libovolný konektor mezi akupackem a regulaci
- akamulátory - 6 článků NiCd nebo NiMH (akumulátory musí být uloženy jen v místě modelu pro ně určené a nesmi presahovat prostor ani horizontálně ani verikálně)
- lze vyměnit karosérii za jinou Losi MiniT
- lze použít přední nárazník originál Losi MiniT

Pneumatiky: předepsány na zadní nápravě mechovky, na přední mechovky nebo pneumatiky ze stavebnice (nelze použít pneumatiky se špuntíky)
- Jízdní čas : 6 minut

Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, rozhodčího závodu,technického komisaře a zástupce jezdců.

Sankce a protesty
- v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
- v případě, že závodník absolvoval jízdu s kotvou odporující pravidlům, bude vyloučen ze závodů - proti tomuto rozhodnutí není odvolání
- pokud se závodník dopustí opětovného závažnějšího porušení pravidel, může být diskvalifikován ze závodů
- nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na min. 5 vteřin.
- naražení závodníka ze zadu se získáním výhody, zkrácení tratě a ponechání si výhody s tím související - STOP AND GO na min 5 sec. V případě, že se tento přestupek stane například v posledním kole, bude závodníkovi přičteno 10 vteřin.
- porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně
Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 300,- která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Ceny a vyhlášení vítězů Vyhlášení je pro každou kategorii zvlášť, junioři jsou vyhlašováni pouze pro kat. MODIFIED. Ceny a poháry pro vyhlášení celkového pořadí zajišťují sponzoři tohoto seriálu

Celkové pořadí MODIFIED
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí SUPER STOCK
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí Junioři Modified
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí AMATÉR
1. - 5. místo - pohár + cena

Celkové pořadí Losi MiniT
1. - 5. místo - pohár + cena

A jako již tradičně ze závěrečnéh vyhodnocení celého seriálu nikdo neodjede s prázdnou

BODOVACÍ TABULKA PRO CELKOVÉ POŘADÍ
1 - 100 bodů11 - 85 bodů21 - 70 bodů31 - 55 bodů41 - 40 bodů
2 - 9512 - 8022 - 6532 - 5042 - 35
3 - 9313 - 7823 - 6333 - 4843 - 33
4 - 9214 - 7724 - 6234 - 4744 - 32
5 - 9115 - 7625 - 6135 - 4645 - 31
6 - 9016 - 7526 - 6036 - 4546 - 30
7 - 8917 - 7427 - 5937 - 4447 - 29
8 - 8818 - 7328 - 5838 - 4348 - 28
9 - 8719 - 7229 - 5739 - 4249 - 27
10 - 8620 - 7130 - 5640 - 4150 - 26

Od 51. místa je vždy odečítán jeden bod /51 místo=25, 52=24 a tak dále/.

DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport