Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky 1993

Hlavní foto

Leden 1993

V polovině ledna – 15.1. – jsem z EFRY dostal písemný rozpis na závody ME a M-světa v kategoriích 1:8 Saloon a 1:8 Track s rozpisem poplatků. Zaplaceny byly 7. dubna 1993.

V tomto roce se měla seriálovým způsobem „rozjet“ i kategorie E 1:10. V lednu jsem obdržel  Pravidla Valašského poháru E 1:10.

Na adresu prezidenta RC autoklubu ČR v Ústí n.O. byl v únoru zaslán dopis od

ing. M. Kotrby, ve kterém žádá o zapůjčení ABM pro mezinárodní soutěž

„ Velká cena Ostravy“

v kategorii RC E 1:12. Poněvadž se očekává mezinárodní účast, tak si v žádném případě nemůžeme dovolit ukazovat náš běžný systém počítání – sami závodníci s použitím ručních počítacích „řachtaček“.

V závěru dopisu pokračuje – cituji :

„…. Zároveň Vás ujišťuji v mojí podpoře našeho krásného koníčku. Dále bych Vás chtěl upozornit, že na mém stole vzniká kniha o RC autumodelářství, která je zaměřena především pro začínající modeláře. Na svém stole shromažďuji potřebné dokumenty a podklady. Prosím požádejte předsednictvo o to, zda má nějaké zajímavé informace o zhotovování modelů, provozu RC souprav, úprav elektromotorů, atd., zda by mi je mohlo poskytnout k zpracování. Kniha bude tvořena ve dvou ocelených celcích. I. modely poháněné elektromotorem,

II. modely poháněné spalovacím motorem. Druhý díl je závislý na dodání podkladů od závodníků s „čuďáky“. Pokud podklady nebudou, nebude druhý díl zpracován a to bude na škodu dobré věci.

V závěru Vám přeji hodně úspěchů v rozvoji RC automodelářství.

S pozdravem Ing. KOTRABA Miloslav“

 

Březen 1993

Začátkem března (5.3.)  poslal prezident RC autoklubu ČR pan Krása na předsedy sekcí následující informace. Cituji :

„Už delší dobu  jsou hotovy členské průkazy a licence. Žádosti o průkazy a licence zasílejte na moji adresu. Jsou také hotovy kalendáře soutěží pro rok 1993. Všem předsedům sekcí zasílám kalendář zdarma. Kalendáře pro závodníky jsou k mání za 10,- Kčs. Je také přeložen do češtiny dopis týkající se kat. 1:4 od p.Stumfa.

Mnozí z Vás mě zasílají žádosti o měřící zařízení. Obytný přívěs je v Ústí, ale měřící zařízení je u p.Hráčka ve Zlíně a auto, kterým se to má dopravovat je taky ve Zlíně. Musím však podotknout, že jsme auto na mimořádném zasedání dne 12.12.1992 ve Zlíně schválili p.Hráčkovi do konce března k užívání. Navrhuji toto rozhodnutí přehodnotit!

Dále se chci zmínit o financích. Žádáte ode mě peníze na základní činnost a já už sám žádné nemám. V půlce ledna jsem od p.Hráčka dostal 5000,- Kčs, abych mohl založit účet ve spořitelně a po zaplacení kalendářů soutěží mě zbude asi 1500,- Kčs! Reservuji tyto peníze na cestovné, protože si myslím, že se budeme muset v brzké době sejít a dát všechno do pořádku. Problémů bude asi mnoho. Za první věc považuji nevyúčtování roku 1992 dle zápisu ze zasedání klubů ve Zlíně dne 24.10.1992. Celé dění v klubu mě připadá nenormální a proto požádám revizní komisy o prošetření některých bodů.

Dne 13.února jsem byl vyslán  na mimořádné zasedání prezídia STSČ v Praze, na kterém se projednávala splatnost půjčky ÚAMK a prodej budovy STSČ  ÚAMK. K dohodě však opět nedošlo a má se sejít nové mimořádné zasedání 11.3. v Praze.

Oznamuji Vám, že mezinárodní licence stojí 40 guldenů, což je 646,80 Kčs. Předsedové sekcí, kteří mez. licence budou požadovat, musí mě zaslat data závodníků a uvedený obnos v Kčs. Potom se přes náš účet proplatí mez.licence v guldenech.

Chtěl bych Vám také připomenout, že veškerou práci pro RC klub dělám při zaměstnání a jelikož práce přibývá nebudu to brzo stačit všechno dělat.

S pozdravem Krása Oldřich prezident RC autoklubu ČR „

 

„20.3.1993 se ve Zlíně konalo   I. Z A S E D Á N Í

Komise Mezinárodního informačního a koordinačního centra RC-autoklubů  ( M.I.K.C. )

 

1/ Informace z RC autoklubů obou republik

2/ Reakce na situaci v RC autoklubu ČR

3/ Další působení M.I.K.C.

4/ Diskuze

Zúčastnění : Hráček, Krása, Fojtů, Landl, Šandrik, Zverková

 

Zápis:

1/     K situaci v RC autoklubu ČR prezident uvedl, že Český svaz má hotové a připravené průkazy a licence.

Dále p.Krása uvedl, že není spokojen se situací ve svazu. Vytkl p. Hráčkovi, že při předávání funkce mu nedal podrobné informace a kontakty, potřebné pro jeho činnost. Pan Krása odmítá za těchto podmínek pracovat jako prezident. Jde o to, že při hlavním zaměstnání to nejde stihnout. Ze stejného důvodu nemůže udržovat kontakty z EFRA a vyřizovat záležitosti, týkající se této mezinárodní organizace.

K situaci ve slovenském RC autoklubu se vyjádřil pan Landl.

Se situací v STSČ v krátkosti seznámil přítomné p. Hráček. Uvedl, že federální orgán bude existovat do té doby, dokud v něm budou zaregistrované nejméně 3 organizace. V současnosti je zaregistrováno 17 svazů.

2/     Jako první se projednávala situace s počítacím zařízením. Bylo dohodnuto, že ze začátku bude možné půjčovat na Slovensko do doby, kdy si slovenský svaz zakoupí vlastní.

Prezident české strany, p. Krása, vyjádřil nespokojenost se současným děním ve svazu, které mu připadá nenormální. Je to spojené i s tím, že podle jeho názoru, že p. Hráček řádně neodevzdal svoji funkci. Je nespokojený s tím, že p. Hráček mu předal všechny materiály

týkající se svazu, ale bez bližších vysvětlení a informací. Za takových podmínek je nemožné vykonávat funkci prezidenta.

3/     Pan Hráček navrhl 2 řešení situace okolo M.I.K.C. :

První řešení : odstoupí z funkce s tím, že vyúčtuje peníze i majetek pro oba svazy, revizní komise zkontroluje správnost účtů z předcházejícího období a dnem 31.3.1993 M.I.K.C. úplně ukončí svoji činnost.

Druhé řešení : M.I.K.C. bude pokračovat v činnosti. Pan Hráček zároveň stanovil, za jakých podmínek je ochoten dále vykonávat svoji funkci.

Česká i slovenská strana se přiklonily k prvnímu řešení, které bylo nakonec odsouhlaseno. Tímto bylo dnes, dne 20.3.1993 ve Zlíně, rozhodnuto o zrušení existence M.I.K.C. jako neopodstatněného a k datu 31.3.1993.

Dále bylo dohodnuto, že p. Hráček odevzdá příslušnou dokumentaci a nebude dále zasahovat do záležitostí svazů – s výjimkou, že zaplatí členské poplatky do EFRY. Sumu na tyto poplatky ve výši 45000,- Kčs odečte od peněz, které bude poukazovat na konta obou svazů. V případě nadbytku ho vyúčtuje na konta obou svazů.

Nevyúčtované odměny za uspořádané závody v roce 1992 pošle p. Hráček buď bankovním převodem, nebo je poukáže poštovní složenkou.

Při ukončení činnosti M.I.K.C. bude zároveň zrušen i účet v pobočce České spořitelny ve Zlíně.

4/ Pan Fojtů z RCC Slavičín podotkl, že klubům scházejí informace a poprosil vedení Českého svazu o seznámení svazů z celkovou situací ve svazu.

Předseda revizní komise, p. Šandrik, upozornil na fakt, že ještě stále nejsou uzavřeny výsledky soutěží za rok 1992.

Zapsala : S. Zverková“

----------------------------------------------------------------------------------------------

Na konci března – 31.3.1993 – jsem na kluby poslal svůj poslední, závěrečný dopis :

„Vážení přátelé,

31.12.1992 byla ukončena činnost RC-MCC ČSFR. Z časových důvodů Vás o této skutečnosti informuji až nyní. Zároveň Vám posílám zápis z posledního zasedání Sdružení klubů.

Chtěl bych se v tomto posledním dopise poohlédnout po všem, co bylo vykonáno a udělat malou rekapitulaci.

Na začátku mých úvah chci konstatovat to nejdůležitější, čeho bylo dosaženo – stali jsme se samostatnou sportovní odborností uznávanou státem a jsme jedinými zástupci naší činnosti v mezinárodní evropské organizaci EFRA. Je to nesmírně důležitý základ, se kterým můžeme kdekoliv úspěšně argumentovat.

Počátek vytváření této samostatnosti spadá do r.1984, kdy byl uskutečněn první ročník PEJ a na něm byl v následujících letech postupně budován a zdokonalován soutěžní systém, který se stal později návodem i pro soutěže v ostatních sekcích.

Velmi vzácné a milé bylo osobní setkání s paní Eliškou Junkovou na závodě ve Zlíně a na vyhodnocení PEJ v r.1989 v Praze.

Od ledna 1990 pak dostaly události rychlý spád. Neměli jsme nic, kromě vědomí, že dokážeme být samostatní. Byl vytvořen první Soutěžní řád, Stanovy, byli jsme přijati do STSČ, vzápětí – po mnoha jednáních – do EFRY. Od r.1990 jsme od státu získali první finance pro naši činnost, začaly se vytvářet sekce E 1:12 a buggy. V tomto roce jsme se také poprve řádně zúčastnili všech ME a M světa, na která jsme dostali přidělena místa.

Rok 1992 byl rokem, ve kterém se postupně celý chod organizace dostával do určitých kolejí. Byly naplánovány a řádně odjety mistrovské soutěže a VC ve všech sekcích. Reprezentanti měli zajištěna místa na ME a světa a všech se zúčastnili. Ve všech sekcích se pracovalo na vytvoření soutěžních pravidel.

Velmi důležitou akcí bylo zakoupení vyhodnocovacího zařízení AMB . Zakoupení počítače s tiskárnou, auta a přívěsu se ukázalo jako nutnost, která závodům dodává navíc punc solidnosti. Pochvalná slova sportovního komentátora pana Pecháčka na adresu našeho vybavení na závodech určitě nebyla pouze zdvořilostním gestem.

Rok 1992 byl ale taky posledním rokem, ve kterém jsme tvořili jeden kolektiv. Od prvního ledna tohoto roku jsme byli nuceni také my ustavit dvě samostatné organizace. Dohodli jsme se na názvech RC autokluby ČR a SR. Zní solidněji a lépe se pamatují a používají při jednáních.

Výchozí pozice obou RC autoklubů jsou nesrovnatelně výhodnější, než-li počátky RC-MCC ČSFR v r.1990. Jsou vyřešeny právní otázky, soutěžní systémy ve všech sekcích jsou zavedeny a co je snad nejpodstatnější, že kromě hmotného zabezpečení, jsou oba svazy finančně zajištěny až do roku 2001.

Ve Zlíně 31.3.1993                              A. Hráček

 

P.S.

Na konci roku 1990 jsem dospěl k závěru, že svaz se nedá řídit neprofesionálně a požádal jsem tehdejší Předsednictvo svazu abych mohl být zaměstnán nejprve na půl úvazku a posléze na celý. Bylo mě řečeno, že si musím potřebné finance sám zajistit. Zajistil jsem je a zajistil jsem finance i na krytí ostatních činností svazu nejen pro rok 1992.

13.3. tohoto roku jsem obdržel od současného prezidenta našeho RC autoklubu ČR dopis, v jehož závěru píše, cituji :

… budu pracovat v plném vytížení, až pro to budou vytvořeny podmínky.

Co k tomu dodat?               Přeji Vám hodně úspěchů.“

 

Duben 1993

Z á v ě r e č n ý   p r o t ok o l

k ukončení činnosti RC – Mini Car Clubu ČSFR

Jednání k ukončení činnosti bylo uskutečněno ve Zlíně dne 3.4.1993.

Účastníci : A. Hráček

L. Bezstarosti

Ing. V. Šandrik

O. Krása

T. Landl

 

Dle usnesení z jednání komise M.I.K.C. ze dne 20.3.1993, byla ukončena činnost této komise k 31.3.1993.

Dále je konstatováno :

1/ Jednání na Prezídiu STSČ v Praze se od 1.4.1993 budou zúčastňovat prezidenti obou RC autoklubů.

2/ Finance z transformace podniků STSČ budou rozdělovat prezidenti obou RC autoklubů – po vzájemné dohodě a dle dohodnutých kritérií.

3/ Předseda RK RC-MCC ČSFR ing. Šandrikem byla provedena kontrola účetnictví svazu RC-MCC – viz PD.

4/ Veškerý získaný movitý majetek svazu RC-MCC – za funkční období 1990-1992 – byl řádně dle předávacího protokolu předán prezidentu RC autoklubu ČR p.O. Krásovi.

5/ Veškeré účetnické doklady a PD RC-MCC zůstanou uloženy u p. Hráčka, který v případě nutnosti umožní prezidentům obou republik jejich použití pro potřeby obou svazů.

6/ Hmotný majetek, zakoupený v r.1991 ( COMPAQ ) a přívěs (část za 50000,- Kčs) bude převeden na RC autoklub ČR v zůstatkové hodnotě  90% z celkové částky tj. v částce

98000,- Kčs (4500,- Kčs za přívěs, 53000,- Kčs COMPAQ).

7/ Z konta RC autoklubu ČR bude převedena vyrovnávací částka 33000,- Kčs na konto RC autoklubu SR.

8/ Pan Hráček vznesl požadavek na proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou v r. 1992 (25 dní), nevyčerpané NV za r.1992 (4 dny) a náhradu za pracovní dny v r.1993 (19 dní), ve kterých převážně zajišťoval finance pro budoucí léta pro oba svazy.

9/ Ukládá se prezidentům obou svazů projednání této záležitosti ve svých organizacích.

10/ Likvidační komise pověřuje pana Hráčka manipulací s finanč. prostředky na B.Ú. u

ČSPO Zlín a v pokladně RC-MCC ve prospěch obou svazů do úplného ukončení činnosti

RC-MCC.

 

Zbývající úkony k úplnému ukončení činnosti RC-MCC :

- jednání v Praze (7.4.) ohledně vyúčtování doplatku STSČ a ÚAMK

- závěrečný dopis na kluby

- telefon za březen, duben

- doplatek daně FÚ

- poplatky EFRA – oba svazy

- poplatky spojené s převodem

- likvidace B.Ú., VK (5.7.1993)

 

Příloha : - předávací protokol RC autoklubu ČR

 

Ve Zlíně 3.4.1993                              Zapsal : A. Hráček

 

Květen 1993

V Šenově se 8.5. konal veřejný závod v kategorii E 1:10 a E moto. Osmnáct soutěžících v E 1:10 a tři v motorkách. V obou kategoriích zvítězil Pavel Rajdus z požádajícího klubu.

A v obci Veselá u Zubří byl uspořádán první závod o Valašský pohár v E 1:10. Zúčastnilo se 22 závodníků, zvítězil Milan Štěpán před ing. Romanem Štalmachem ze Vsetína.

Druhý závod v tomto Poháru se jel 5.6., opět veš Veselé. Tentokrát bylo na startu 20 jezdců, zvítězil Pavel Rajdus z Šenova.

 

Červenec 1993

1.7. jsem obdržel dopis s prosbou o finanční výpomoc od paní ředitelky Vlkové ze

Základní a zvláštní školy pro nevidomé a slabozraké s internátem.

Od prezidentů obou RC autoklubů (O. Krása, T. Landl) jsem byl dopisem z  19.7. požádán o písemné vyjádření, proč nebylo na základě zápisu z 3.4.1993, předloženo vyúčtování vkladní knížky a běžného účtu RC-MCC ČSFR, jejichž platnost skončila 5.7.1993. Dále jsem byl požádán, abych zajistil provedení revizní kontroly do 5.8.1993.

Odpověděl jsem dopisem z 25.7.1993 :

„Vážení,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 19.7.1993 Vám sděluji následující skutečnosti.

Činnost RC-MCC ČSFR byla ukončena k 31.12.1992. Zbývající vyúčtování, spojené s likvidací RC-MCC ČSFR bude provedeno ve III.čtvrtletí 1993. Zápisy o ukončení a likvidaci RC-MCC ČSFR budou uloženy u mne. Kopie těchto zápisů budou mít předseda revizní komise RC-MCC ing. V. Šandrik a viceprezident RC-MCC p. L. Bezstarosti.

U těchto osob mohou poté oprávněné osoby do těchto zápisů nahlédnout.

 

Zlín 25.7.1993                               S pozdravem Ant. Hráček“

 

Srpen 1993

Další veřejný závod v „elekter“  uspořádal MODEL CAR CLUB Brno 22.8.1993. 21 závodníků, zvítězil Martin Štalmach ze Vsetína.

O týden později – 28.8. – opět E 1:10, tentokrát v Rajnochvicích. Bylo to M-ČR.  24 závodníků, zvítězil Jan Matros z Orlové.

 

Říjen 1993

Činnost RC-MCC ČSFR byla ukončena ve Zlíně 9. října 1993 :

Ukončení činnosti RC-MCC ČSFR

 

Místo jednání  : Zlín

Datum             : 9.10.1993

Přítomni          : ing. Šandrik V.

p. Bezstarosti L.

p.Hráček A.

 

1/ Byl kontrolován PD dle výpisů ze spořitelny, stav pokladny a kontrola výd. a příj. dokladů.

Nebyly shledány závady

2/ Finanční částka z B.Ú. RC-MCC se rozdělí následovně :

- na konto RC autoklubu ČR : 86 600,- Kčs

- na konto RC autoklubu SR  : 43 300,- Kčs

- zbývající částka, převyšující 129 900,- Kčs, bude převedena na konto „Základní a zvláštní

školy pro nevidomé a slabozraké s internátem Brno“

3/ Kontrola ukončení RC-MCC ve F.Ú. Zlín : dle zprávy ze dne 2.6.1993 – bez závad

4/ Kontrola ukončení RC-MCC nemoc. pojištění ze dne 18.5.1993 – bez závad

5/ Veškerá dokumentace a doklady o RC-MCC ČSFR budou uloženy u p. Hráčka po dobu

5-ti let

6/ Tento zápis o ukončení činnosti RC-MCC ČSFR obdrží :

- ing. Šandrik V. – předseda RK RC-MCC

- p. Bezstarosti L. – viceprezident RC-MCC

- p. Hráček A. – prezident RC-MCC

- ing. Hadinec J. – ředitel STSČ

 

P Ř E D Á V A C Í   P R O T O K OL

hmotného majetku RC-MCC ČSFR  RC autoklubu ČR, zastoupeným jeho prezidentem

p. O. Krásou.

Dne 3.4.1993 byl ve Zlíně předán následující majetek RC-MCC :

 

1/ - počítač COMPAQ s příslušenstvím                                                        57 938,- Kčs

2/ - tiskárna EPSON s příslušenstvím                                                           14 360,- Kčs

3/ - vyhodnocovací zařízení AMB – komplet                                             118 178,28 Kčs

4/ - diskety, myš                                                                                              1 487,50 Kč

5/ - počít. a vyhod. zařízení „Blansko“                                                           6 000,- Kčs

6/ - os. automobil VAZ 2104 (nářadí, náhr. kolo, kanystr s benz. - 10 l)     34 129,50 Kč

7/ - tažné zařízení                                                                                               755,- Kčs

8/ - nosič zrcátek                                                                                                335,- Kčs

9/ - obytný přívěs s vybavením                                                                     71 000,- Kčs

10/ - el.ohřívač                                                                                                   990 - Kčs

11/ - propagační materiály RC-MCC

12/ - prodlužovačka                                                                                            135,- Kčs

13/ - angl.slovník                                                                                               120,- Kčs

14/ - multimetr                                                                                                   450,- Kčs

15/ - osvědčení o tech. průkazu – VAZ 2104

- obytný přívěs

16/ - stvrzenky ( 2x ) o zaplacení pojistného

 

Ing. Šandrik V.                          p. Bezstarosti L.                               p. Hráček A. „

 

1994   Březen

14.3.1994 jsem na MV ČR zaslal kopii ukončení činnosti RC-MCC ČSFR.

 

1997  Červenec

V roce 1997 jsme v ČR poprve pořádali ME. Uspořádali ho členové klubu z Poříčí n.S. Jelo se v kategorii buggy 1:8 ve dnech 9. až 13. července 1997.

Mistrovství se zúčastnilo 140 závodníků ze 14-ti zemí Evropy. Já byl na tento závod pozván, abych ho komentoval. Podrobnější informace viz ofocený článek z časopisu.

Dle předpokladu naši závodníci příliš neoslnili – nejlepší obsadil 61. místo – ale určitě se velmi sympaticky uvedli pořadatelé. Na podzimním zasedání EFRY jim za pořadatelskou činnost byla složena poklona a poděkování.

 

2005

V r.2005 mě požádala tehdejší prezidentka RCAČR paní Kaninová o zapůjčení materiálů o vzniku RCAČR. Do Prahy jsem vše dovezl osobně. Bohužel se k sepsání historie automode-

lářství asi nedostala.

Do funkce prezidenta RCAČR byl v r.2006 zvolen pan Kryll a ten mi mé dokumenty vrátil. Z nich pouze čerpal informace do článku o vzniku RCAČR, který vyšel v RC cars 2/2007.

A tak jsem se do sepsání historie automodelářství pustil sám. Dal jsem tomu název

 

Vzpomínky.

2007

O prázdninách v létě uspořádal DDM Astra Zlín na náměstí náborovou akci do technických a modelářských kroužků. Znovu – po 27 letech – mě to „chytlo“ a zapojil jsem se jako vedoucí  kroužku RC automodelářů. V podstatě jsem tím i trochu splácel dluh z doby, kdy jsem RC automodelářům dělal prezidenta a práci s mládeží se už nepodařilo realizovat.

Když jsem začátkem sedmdesátých let v minulém století začal pracovat s dětmi v kroužcích v domech dětí, tak se pořádaly soutěže SRC ( dráhové modely aut ) pro děti do 15-ti let s vysokou účastí. Každoročně se pořádala Mistrovství republiky žáků, na nichž byla běžná účast přes 60 soutěžících. A to byli pouze nominovaní nejlepší automodeláři – žáci – z jednotlivých krajů.

Myslím si, že i v RC kategoriích by se mohlo dosáhnout podobných účastí soutěžících na závodech. Navrhl jsem seriál závodů pro děti do 15-ti let, který by se odjezdil na stávajících soutěžích v zimních měsících. Těchto závodů se zúčastňují i děti z různých klubů. Musejí jezdit i s dospělými – i když vůbec ne jako křoví – ale závod pouze pro ně momentálně není.

Návrhu se iniciativně ujal Vláďa Vomlel z Polné, který měl podobný nápad už před dvěma roky. A taky ho velmi úspěšně realizoval. V listopadu 2008 uspořádal

0. ročník žákovského mistrovství republiky

Také jsem se byl podívat na závody, které na dráze v Otrokovicích pořádal RC Zlín. Jezdí se převážně E 1:10 v různých kategoriích. „Čuďáci“ málo, jenom na některých drahách. Samozřejmě mě zaujaly formule. Těch prý ale jezdí málo, téměř úpadková kategorie.

 

2008, 2009

No, koupil jsem si formuli F104 a znovu vymyslel seriál, tentokrát s názvem

GP Elišky Junkové. Ono se to ujalo a tak v zimě to už byl další seriál

Zimní pohár Elišky Junkové. Jezdil se v zimních měsících v halách.

 

2011

Od tohoto roku se na soutěžích na Moravě opět jel seriál PEJ, tentokrát v kategorii

E 1:10. Pořádal jsem ho i v letech 2012 a 2013. Následně jsem ale pořádání seriálu ukončil a od roku 2014 už jezdím na závody pouze pro radost a proto, že pořád je mi dobře mezi lidmi, kteří mají stejnou krevní skupinu jako já.

Formule se staly stabilní kategorií při pořádání soutěží.

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport