Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky 1992

Hlavní foto

Leden 1992

Začátkem roku jsem na kluby rozeslal „Plán práce a činností na rok 1992“. Zároveň jsem oznámil i nominaci repre na ME a M světa a seznamy majitelů mezinárodních licencí pro tento rok. Celkem to bylo 32 jezdců ve všech kategoriích. Jako příloha dopisu byl informační letáček, ve kterém byl seznam všech akcí – včetně ME a světa - , kterých se naši členové zúčastní, nebo budou pořádat.

Důležitým počinem bylo zpracování Pravidel ve všech sekcích, včetně všeobecných a povinnosti rozhodčích na soutěžích.

17.ledna byla doručena z Ministerstva vnitra ČR potvrzena změna Stanov.

Od Miloše Ondráčka byly na kluby rozeslány propozice nového seriálu závodů s názvem BMT-CUP-1992. Účast byla omezena pouze pro podvozky BMT 891-4WD a 892-2WD. Cena 891 po slevě stojí 16900,- Kčs, 892 stojí 8600,- Kčs. Startovné na jeden závod 1000,- Kčs, 5% sleva při zaplacení na 7 závodů.  Se seriálem a podmínkami seznámí – dle jeho slov – i všechny ostatní země, ve kterých se jezdí závody RC aut a tím tento Cap povýší na mezinárodní.

Abych předešel předpokládaným dotazům ze strany závodníků, kteří budou chtít znát stanovisko z pohledu svazu k této záležitosti, byl jsem nucen na tento nový seriál reagovat. Hlavním cílem tohoto seriálu není ani organizační zlepšení závodů, ani doplnění malého počtu soutěží u nás, ale pouze záměr komerční. Prosadit výrobek jedné firmy mezi našimi závodníky – bez ohledu na další soutěže. Jako představitel svazu jsem proto nemohl tento seriál našim závodníkům doporučit. Tento postoj jsem nezaujal kvůli subjektivním pocitům, ale pouze z hlediska zodpovědnosti za svaz.

 

Od 2. 1. 1992 jsem se stal jediným profesionálním pracovníkem svazu na plný úvazek, s platem 7000,- Kčs měsíčně.

 

7. zasedání Předsednictva svazu, se konalo 11. ledna ve Zlíně.

Ze Zápisu z tohoto jednání vyjímám některé body:

- schváleny odměny pro členy Předsednictva za rok 1991:

p. Červenka, Hanzel         á 500,- Kčs

p. Žídek, Kotraba             á 400,- Kčs

p. Šandrik                            300,- Kčs

- projednán a odsouhlasen Jednací řád Předsednictva

- odsouhlasena výše proplácení Kčs na km při použití AUV (2,- Kčs /km – bez rozlišení typu)

- odměny za získání sponzora pro svaz – 20% se získané částky

- odsouhlaseno postupné vytištění Pravidel – na účet svazu

- BMT-Cup – odpověď nezasílat

- odsouhlasen repre fond 1000,- Kčs pro rok 1992

- informace o počítači. Nutno zajistit z vlastních zdrojů : 95 tisíc Kčs na zakoupení                           vyhodnocovacího zařízení z Holandska, 13 tisíc Kčs na zakoupení tiskárny

- na funkci předsedy sekce buggy 1:8 byl navržen p. Skokan. Návrh odsouhlasen i ostatními členy Předsednictva

- při projednávání otázky dělení movitého a nemovitého majetku STSČ, zaujalo Předsednictvo RC-MCC následující stanovisko :

1. Tento majetek – případně finanční výnosy z něj – dělit zásadně mezi svazy, ne na republiky

2. Dělení provádět rovným dílem, tj. jednou sedmnáctinou na členský svaz

Zapsal: ing. Kotraba“

 

Březen 1992

 

Velká cena ČSFR halových modelů kat. RC E 1:12 se konala ve dnech 6.-7.března 1992 v hale spojů v Kolíně, za účasti 34 soutěžících. Zvítězil L.Souček z Prahy 9, před M.Kořínkem a L.Tahalem – oba z Kolína.

 

Duben 1992

 

ME - E 1:12 bylo uspořádáno v holandském Dordrechtu ve dnech 3.-5.dubna.

Reprezentovali nás J.Souček a M.Kořínek. Soutěžilo 106 reprezentantů z 13-ti zemí.

 

První závod  PEJ 1992 byl uspořádán v Brně 25.dubna. Zúčastnilo se 56 závodníků. Zvítězil R.Rihošek z Trenčína, druhý skončilJ.Tuček z Veselé a třetí místo pbsadil J.Placgý z Brna.

 

Květen 1992

V pátek 8. května proběhl v Praze – Letňanech jako veřejná soutěž první závod buggy s elektropohonem. Soutěže se zúčastnilo 12 jezdců z šesti klubů. Všechny rozjížďky i finále se jelo na pět minut. V rozjížďkách mezi sebou bojovali bratři Kořínkové z Kolína a Griessl z Prahy, kteří jezdili se špičkovými modely Lazer ZX s pohonem s pohonem všech čtyř kol. Do finále nastoupili Kořínkové, Griessl, Novotný, Tahala a Opl.

Pořadí nejlepších: 1. M. Kořínek, 2. K. Griessl, 3. R. Kořínek

 

9.května byl v e Strakonicích uspořádán 1.závod RC E1:12 ŠUMAVA CUP 92. Zúčastnilo se šest soutěžících, zvítězil J.Horák, před J.Houzarem M.Vadlejchem. Ve vložené, závodě RC 1:8 Sport byl první L.Vrána

 

12.května jsem poslal žádost do prezídia ZTČŠ Slovenskej republiky o zastoupení RC-MCC ČSFR v jejich prezidiu. Podobnou žádost jsem poslal i Radě STSČ České republiky.

Hodně nahlas se totiž hovořilo o rozdělení republiky a já chtěl dosáhnout toho, abychom v obou republikách měli zastoupení. I když to odporovalo našemu prvotnímu zájmu, že se nechceme dělit na Čechy a Slováky. To jsme ovšem tenkrát netušili.

 

Druhý závod PEJ uspořádal RC klub Slavičín. Sjelo se na něj 38 závodníků. Zvítězil J.Plachý z Brna, před R.Rihoškem z Trenčína a Pavolom Kicom z Bratislavy.

 

Mistrovství ČSFR RC buggy zahájilo

V letošním roce se poprve mistrovství ČSFR v obou kategoriích jede seriálovým způsobem. Po úvodním závodě v Mostě se pojedou ještě závody ve Zlíně, Púchově a v Poříčí. Poslední, rozhodující závod, se pojede opět v Mostě. Nové mistry ČSFR pak určí tři nejlepší výsledky ze všech pěti závodů.

První závod za účasti 35 soutěžících se konal 23. května v Mostě na speciální trati. Soutěž v kategorii RC 1:8 spal. byla organizována dle nových stavebních a soutěžních pravidel RC MCC ČSFR, kategorie RC 1:10 el., podle mezinárodních pravidel EFRA.

Po technické přejímce se postavilo na start 21 modelů v kategorii 1:8 spal. a 14 modelů 1:10 el. Protože se nedostavili delegovaní rozhodčí, zachránil situaci prezident RC MCC ČSFR pan Antonín Hráček, který se ochotně této funkce ujal.

V kategorii 1:8 zvítězil V.Vopat před J.Červenkou aj.Schmiedtem. V „elektrách“ 1:10 byl první M.Kořínek před P.Sýkorou a L.Tahalem

 

M-Evropy RC 1:8 Saloon Cars

Se uskutečnilo ve dnech 23.a 24. května v holandském Apeldoornu. My jsme byli zastoupeni závodníky Markem Sovou a Robertem Rihoškem. Obsadili celkově 85.a 89. místo při účasti 97 startujících.

 

Červen 1992

 

5. června se konalo v Ústí n.O. zasedání Předsednictva RC-MCC ČSFR. Mimo jiné se řešila situace v účetnictví svazu. Od 1.4.1992 byl do funkce sekretáře svazu na půl úvazku přijat Miroslav Picek. Vzhledem k tomu, že se podařilo vyřešit finanční otázku na tento a příští rok, je M.Picek zaměstnán od 1.6.1992 na plný úvazek. Bylo objednáno vyhodnocovací zařízení z Holandska. Na nákup uvolněna částka 95 tisíc Kčs.

 

8.června jsem obdržel dopis od prezidenta ZTŠČ SR, ve kterém nám doporučuje navázat kontakty s modeláři Slovenska.

A hned druhý den – 9.června – to byl dopis od předsedy Rady STSČ ČSFR.  Doporučil nám zaslat písemnou přihlášku s naším přihlášením se k jejich Stanovám plus jako přílohu naše Stanovy. Tuto přihlášku jsem do Prahy zaslal 15.června.

 

Velkou cenu ČSFR – buggy 1:8 pořádal RC Model Klub Poříčí n.S. dne 13.června. Zároveň se jela i kategorie „elekter“ buggy 1:10.

Do „spalováků“ 1:8 se přihlásilo 17 závodníků. Zvítězil jediný zahraniční závodník S.Hotschik z Lionbergu (?), těsně o čtyři vteřiny před P.Hanzelem z N.Mesta n.V. a P.Pokorným z Prahy.

„Elektry“ ( 13 přihlášených ) vyhrál R.Kořínek před L.Kořínkem – oba z Kolína - , třetí dojel K.Griessl z Prahy 4.

 

13.června se jel ve Strakonicích na letišti druhý závod  ŠUMAVA CUP . Také v tomto závodě zvítězil J.Horák z Vimperka, před L.Vránou ze Strakonic a J.Houzarem z Lázní Kynžvart.

 

26.června mě byl doručen dopis z usnesení Rady STSČ ČSFR, ve kterém nám oznamují, že nás do STSČ nemohou přijmout, poněvadž máme stejnou náplň činnosti jako modeláři!!

Tady už jsem ovšem musel reagovat a 2.srpna jsem do Prahy na Radu STSČ ČR poslal následující dopis:

 

„Vážení,

obdržel jsem Vaše stanovisko k naší žádosti o vstup našeho svazu do STSČ ČR.

S tímto stanoviskem však zásadně nemohu souhlasit. Jsme malý svaz co do počtu členů, ale NEJSME modeláři. Obsah naší činnosti je naprosto odlišný nejen od činnosti ostatních svazů sdružených v STSČ, ale také je odlišný od činnost ČMMS. Předpokládal jsem, že tato skutečnost bude jednou provždy vzata na vědomí nejen v STSČ, ale i při jednáních s jinými organizacemi a institucemi. Bohužel, právě mezi představiteli jednotlivých svazů STSČ ČR stále převládá podobný způsob myšlení, jaký měli vedoucí představitelé Svazarmu v dobách komunistického temna. Ohražuji se proti zpochybňování rozhodnutí prezídia STSČ ze dne 7.6.1990, kdy jsme byli přijati za řádného člena tohoto sdružení a kde také byla uznána odlišnost a jedinečnost naší činnosti vůči ostatním činnostem svazů v STSČ.

Toto, spolu s našimi Stanovami, uznalo a potvrdilo i MV ČR. Dále byla naše organizace uznána a přijata jako reprezentativní orgán naší republiky v mezinárodní RC-auto organizaci EFRA (European Federation of Radio-operated Model Automobiles). Během dvouletého působení v této mezinárodní organizaci  jsme si již vydobili pověst solidního partnera pro všechny členské státy sdružené v EFRA. Toto se mimo jiné projevuje také narůstajícím počtem nabízených míst na ME a M-světa v RC autech pro ČSFR.

Z tohoto rozhodnutí také vyplývá, že nemáme žádné vazby nadřízenosti či podřízenosti vůči jiným svazům a tedy ani modelářskému.

Vezměte laskavě na vědomí tyto skutečnosti a respektujte je.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vaše rozhodnutí je nesmyslné a není podloženo rozumnými argumenty. Toto Vaše stanovisko, které zpochybňuje samostatnost našeho svazu, je pro nás nepřijatelné a urážlivé.

Žádám Vás tímto o znovu projednání naší žádosti. Jsme samostatným technickým sportem a i nadále jsme přesvědčeni o tom, že náš sport do STSČ ČR patří.

Bude-li nutné podrobnější objasnění našeho stanoviska, jsem připraven kdykoliv s Vámi tuto záležitost projednat osobně.

S pozdravem Antonín Hráček

Prezident RC-MCC ČSFR „

 

Podobným dopisem jsem reagoval i na Slovensko.

 

Třetí závod PEJ uspořádalo Blansko 27.června. Na startu 45 závodníků, zvítězil J.Tuček z Mnich.Hradiště. Druhý skončil R.Rihošek z Trenčína, třetí Pavol Kic z Bratislavy.

 

 

Červenec 1992

M-světa RC buggy 1:8. se konalo 1. až. 5. července v německém Usingenu. Soutěže se zúčastnilo 150 reprezentantů z 22 zemí světa. Nás reprezentovala trojice V.Vopat, T.Alaxin a J.Kadlec. Vedoucím výpravy byl Karel Skokan, který z tohoto závodu napsal podrobnou zprávu. V deseti členném finále  měli převahu Japonci, kterých nastoupilo sedm, dále to byl jeden Ital a dva jezdci z Rakouska. Zvítězil K. Toge před K. Yoshida – oba z Japonska. Třetí byl M. Monesi z Itálie. Naši obsadili 138., 139. a 142. místo.

 

ME RC buggy 1:8 pořádal španělský RC klub ve Španělsku, v městě Leonu. 114 závodníků, z toho tři naši – K.Hacker, J.Červenka a M.Ondráček. Obsadili 101., 104. a 111. místo.

 

ME  1:8 F1 uspořádala Francie v nám už známém okruhu v Evry ve dnech 20. až 26. července. Zúčastnili se J.Hudý a L.Bezstarosti, vedoucím byl M.Picek. 121 soutěžících, J.Hudý obsadil 110.místo.

 

 

Srpen 1992

V Poříčí n.S. se 1. srpna konal čtvrtý závod PEJ. 32 závodníků, zvítězil J.Hudý před R.Čuhárem a R.Rihoškem.

Ve vloženém závodě RC 1:4 se sešli 4 závodníci. V podstatě to byl předváděcí závod této  u nás nové kategorie. Zvítězil J.Stumf z Rakouska před K.Hackerem a J.Haroldem. Písemnou zprávu z průběhu závodu napsal Dr. J. Žídek.

 

4.8. jsem písemně pozval prezidenta STSČ ČR na osobní jednání ohledně našeho vstupu do této organizace.

 

Ve dnech 7.-8. srpna pořádal RC klub Zlín 2. závod M-ČSFR buggy. Soutěž se jela v obou kategoriích – „spalováků“ 1:8, i „elekter“ 1:10.

Soutěžilo se na prostranství před Baťovou vilou ve Zlíně. Za úmorného vedra se na startu sešlo 16 jezdců „spalováků“ a 19 v „elektrách“.

J.Červenka z Poříčí n.S.,před T.Alaxinem z domácího klubu a P.Pokorným z Prahy. Takové bylo konečné pořadí 1:8. V 1:10 zvítězil K.Griessl z Prahy, před D.Valderem z Prešova  P.Bálintem taktéž z Prešova.

Závodu se nezúčastnili bratři Kořínkové z Kolína, kteří nás ve dnech 5.-9. srpna reprezentovali na ME v Dánsku.

 

3.závod ŠUMAVA CUP 92 se opět konal na letišti ve Strakonicích 15.srpna. Formule 1:8 vyhrál J.Horák z Vimperka, „elektry“ L.Vrána j.

 

GRAND  PRIX  LAUGARICIO – 1992

Byl uspořádán na trenčínské dráze ve dnech 14.-16. srpna. 29 závodníků z 6-ti zemí. Zvítězil M.Antinori z Itálie,před J.Hudým z Trenčína  H.Fritschem z Německa.

 

Z Á P I S

Z mimořádného zasedání rozšířeného Předsednictva RC-MCC ČSFR konaného dne 22.8.1992 v budově STSČ ve Zlíně, Váchova 602.

1/ Proplacení cestovného

2/ Prezentace – přítomni: ing. V.Šandrik, ing. M.Petrila, K.Hacker, K.Skokan, M.Švihran,    R.KevickýPavol Kic, ing.M.Kotraba, M.Janco, L.Bezstarosti, A.Hráček, M.Picek

Omluveni:ing. P.Tulipán, Dr.J.ŽídekK.Griessel, K.Krucký

3/ Prezident RC-MCC ČSFR pan Hráček přivítal všechny přítomné a zevrubně je informoval o nově vzniklé situaci ve svazu. Poukázal na nezbytnost založení národních svazů RC-aut, vytvoření jejich Stanov a svolání mimořádného Sdružení klubů, které by mělo výsledky jednání schválit.

4/ Název nových národních svazů byl dohodnut „RC autoklub ČR“ a „RC autoklub SR“. Byl vytvořen návrh Stanov nových národních svazů. Taktéž byli navrženi kandidáti na funkce v Předsednictvech zakládaných RC autoklubů.

5/ Zasedání rozhodlo o svolání mimořádného zasedání Sdružení klubů a ustavujícího zasedání Valných hromad národních RC autoklubů na 5.9.1992 do budovy STSČ ve Zlíně.

6/ Pan Hráček informoval o místě konání letošního výročního zasedání EFRA, kterým je Londýn. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s cestou delegace našeho svazu na toto zasedání i přesto, že bude zřejmě překročena částka, která byla na tento účel určena.

7/ Zasedání byl předložen návrh na koupi přívěsu a služebního automobilu. Předsednictvo odsouhlasilo koupi přívěsu , možnost zakoupení auta nebo jeho půjčování bude prodiskutována na Sdružení klubů.

8/Pan Hráček poděkoval všem přítomným za jejich účast a konstruktivní jednání a zasedání ukončil.                                 Zapsal: Miroslav Picek

M-světa družstev – noční jízdy – Sicílie Mesina    20.-23.8.1992

Naše družstvo tvořila trojice T.Landl, R.Čuhár, J.Plachý. Bohužel nejsou žádné další podklady.

 

Ústí n.O. bylo pořadatelem pátého závodu PEJ konaného dne 29.srpna 1992. Na startu se sešlo 31 jezdců.

Ve finálové jízdě došlo k nepříjemnému incidentu. Vinou neopatrného mechanika byl totálně poškozen model dosud vedoucího J.Tučka, který musel ze závodu odstoupit a skončil tím poslední ve finálové jízdě. Zvítězil ing. J.Hudý z Trenčína, před J.Plachým z Brna a třetím M.Ondráčkem, taktéž z Brna.

 

V posledním – čtvrtém  - závodě  ŠUMAVA CUP 92 – 5. září - zvítězil L.Vrána j. Na závod nepřijel dosud vedoucí závodník J.Horák z Vimperka.

Vítězstvím v posledním závodě se Vrána bodově na Horáka „dotáhl“ a oba tak celkově získali první místo v tomto ročníku.

 

Dopisem z 24.8.1992 jsem svolal ustavující zasedání Valné hromady RC autoklubu ČR na 5. září do Zlína. Podobně jsem svolal i slovenské zástupce. Na něm se prodiskutovaly všechny otázky, týkající se předpokládaného rozdělení republiky s dopadem na náš svaz. Na tomto zasedání byly zpracovány a odsouhlaseny Stanovy a vytvořen návrh na složení Předsednictva RC autoklubu ČR. Podobně u sousedního stolu byly Stanovy a návrh Předsednictva zpracovány i pro Slovensko. Zápis z tohoto jednání:

 

1/Přítomni: ing.P. Tulipán, J. Ondruš, ing. V. Šandrik, S. Blaschke, ing.R. Štalmach, K. Žaba, M. Janco, O. Roučka, F. Stodola, R. Kevický, M. Švihran, J. Vašica, J. Plachý, T. Landl, J. Fojtů, ing.P. Holub, R. Kořínek, M. Kořínek, M. Pavlík, ing. Z. Szostek, P. Szostek, M. Ondráček, P. Hanzel, M. Picek, A. Hráček

2/ Zasedání vzalo na vědomí ustavení RC autoklubů ČR a SR.

3/ Pan Hráček podal zevrubnou zprávu o situaci svazu a STSČ ČSFR v souvislosti s vývojem státoprávního uspořádání. Byly prodiskutovány alternativy dalšího vývoje svazu v návaznosti na existenci či neexistenci společného rozpočtu pro příští rok. Bylo rozhodnuto o svolání zasedání Sdružení klubů na 24. října do Zlína, kde bude definitivně rozhodnuto o dalších krocích, které bude nezbytné udělat jako reakci na budoucí státoprávní uspořádání ČSFR.

4/ Pan Hráček poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsal: Miroslav Picek

Doplněk k zápisu:

Na základě ústní žádosti pana Picka o rozvázání pracovního poměru formou vzájemné dohody bude ukončen jeho pracovní poměr 30.9.1992.

Za vykonanou činnost byla odsouhlasena odměna 2000,- Kčs.

 

Šestý závod PEJ se konal v Bratislavě 12.září 1992.

Poměrně malý počet závodníků – 32. Zvítězil M. Ondráček z Brna, před  trenčínskými R.Rihoškem a V.Paletou.

 

„Čtvrtý závod seriálu M-ČSFR RC buggy se uskutečnil v sobotu 13. září v Púchově. Na nové, velmi dobře připravené trati s hlinitým povrchem, soutěžilo 10 modelů se spalovacím motorem a 18 s pohonem elektro z celé republiky.

Ve finálových jízdách E 1:10 se přestalo dařit dosud výborně jezdícímu Lukáši Kořínkovi z Kolína, ale úspěšně ho zastoupil jeho bratr Roman, který vyhrál těsně před Karlem Griesslem z Prahy a ing. Daliborem Valderem z Prešova.

Několik desítek spokojených diváků se dočkalo vyvrcholení závodu při finálové jízdě kategorie 1:8, která se odehrávala v režii trojice závodníků: Jardy Červenky z Poříčí n.S., Dr. Thomase Tomíka a nejmladšího účastníka, ještě jen 12-ti ročního Tomáše Alaxina – oba jezdící za Zlín. Jejich vzájemný souboj byl dlouho na vážkách a závodníci si mnohokrát vyměnili pořadí. V druhé polovině finálové jízdy se podařilo Tomáši Alaxinovi odpoutat se od svých pronásledovatelů a všechno nasvědčovalo tomu, že mu vítězství neunikne. Stačilo ale jediné zaváhání a soupeři se dostali těsně před něho. Zvítězil Tomik, před Červenkou a Alaxinem.

Zasvěceným komentářem provázel celý závod prezident svazu p.Hráček a tak diváci určitě odcházeli spokojeni, navzdory tomu, že díky suchému a slunečnému počasí se hlavně při jízdě „spalováků“ zvedala nepříjemná mračna prachu. Jako už tradičně na mistrovských soutěžích bylo použito automatické záznamové zařízení AMB na počítání kol, což přispělo k vysoké objektivitě a přesnosti výsledků.

Ing. Pavol TULIPÁN“

 

V září jsem obdržel zápis z jednání Výkonného výboru EFRA. Projednával se především bod, ve kterém se projednávala nedůvěra k předsedovi sekce 1:8 okruhové Gottfriedu Grossmannovi. Vzhledem k povaze hlasování Výkonný výbor EFRA vyloučil pana Grossmana  okamžitě ze všech záležitostí EFRA.

 

15.září jsem podal žádost o přidělení auta za účelem jeho používání pro přepravu nezbytného technického zařízení ( vyhodnocovací systém AMB, laptop COMPAQ, tiskárna EPSON LQ – 200 ) na závody mistrovství ČSFR a Velké ceny ČSFR v RC uatech.

 

MK Zubří uspořádal 19.září 1992 na parkovišti v Rajnochovicích M-ČSFR v kategorii RCE 1:10.

Poměrně vysoká účast jezdců – 20. Byli rozděleni do tří skupin – 8+8+4.

Ve finálové skupině sváděli vyrovnané souboje především Jan Matros, Milan Štěpán a Pavel Szostek. V tomto pořadí také závod dokončili s náskokem dvou kol před ostatními.

Na počítání kol bylo použito zařízení AMB, což už se na mistrovských závodech stává samozřejmostí.

 

23.září jsem na kluby rozeslal Pozvánku - s vysvětlujícím dopisem -  na zasedání Sdružení klubů, které by se mělo uskutečnit 24.října. V dopise jsem naznačil tři základní body o kterých se na zasedání bude především jednat a požádal jsem, aby tyto body ve svých klubech projednali. Prvním bodem je rozdělení republiky, druhým jak s účastí na závodech v obou republikách a třetí bod majetkové vyrovnání.

 

Pátý závod M-ČSFR buggy byl uspořádán na specielní dráze pro RC buggy u motelu TURBO 26.září 1992.

Na start se dostavilo 19 soutěžících v kategorii 1:8 a 17 v kategorii E 1:10.

Finálová jízda v 1:8  musela určitě uspokojit i diváky. První tři jezdili v těsném závěsu a rozdíl v cíli mezi prvním a druhým činil pouhé dvě vteřiny. Zvítězil V. Vopat z Kadaně před T. Tomíkem ze Zlína. T. Alaxin, taktéž ze Zlína, dojel o kolo zpět na třetím místě.

V „elektrách“ to byla záležitost bratrů Kořínků. Obsadili první tři místa v pořadí Martin, Roman a Lukáš.

 

 

 

 

Z á p i s

Ze 4.zasedání Sdružení klubů RC-MCC ČSFR, konaného ve Zlíně 24.října 1992

 

Přítomnu : dle prezenční listiny

Program  : předložen každému účastníku zasedání

 

1/ Prezentace, proplácení jízdného

2/ Zahájení a přivítání všech přítomných provedl p.Hráček

Zasedání se řídilo programem, který byl všem účastníkům zasedání předán u prezentace. Tento program byl schválen.

3/ Zprávu o dosavadní činnosti svazu za rok 1992 přednesl p.Hráček, která vycházela z plánu činnosti na rok 1992 a byla t oblastí:

a/ právní : - dohotovení pravidel RC-MCC                                                           spl.

- popis úkonů pro pořadatele                                                                spl.

(pořadatelé se však řídili tímto popisem jen na 50%

- Zaregistrování změn ve Stanovách na MV                                        spl.

b/ organizační:

- zajišťovat svaz ve všech oblastech administrativy a účetnictví         spl.

- vyúčtování roku bude k 31.12. 1992

- účast na zasedání AGM EFRA – bude realizováno v listopadu.

Zasedání se zúčastní p.A. Hráček, p.T. Landl, tlumočnice a p. Picek,

který přijede z Kodaně.

-        navázat užší kontakty s EFRA formou pozvání funkcionářů

-        velmi dobře organizoval uávody buggy 1:8 a 1:10 s mezinárodní účastí p.Červenka

 

c/ soutěžní:

- uskutečnit všechny mistrovské závody a VC ČSFR dle plánu          spl.

- není splněno M-ČSFR E 1:12, uskuteční se 5.12.1992 v Prešově

- na zasedání bylo vysloveno poděkování ing. M. Kotrabovi za aktivní přístup

a řešení sekce E 1:12 a 1:10, propagaci, články v odborných časopisech,

prováděné pravidelné hodnocení soutěží atd.

 

d/ ekonomická:

-        všichni účastníci zasedání obdrželi výpis ekonomického zabezpečení

RC-MCC ČSFR pro rok 1992. Pan Hráček podal k jednotlivým položkám

podrobné vysvětlení.

 

4/ Schůzka AGM  EFRA v Londýně se uskuteční 13.-15. 11.1992. budou předloženy přihlášky Českého a Slovenského svazu do EFRY. Účastníkům doporučena doprava os.autem p.T. Landla. Byla schválena částka……. na benzin (á 1,50 Kčs na km), ubytování, stravné a poplatky na celou výpravu.

 

5/ RC auto ČR je na MV zaregistrován. RC auto SR ke dni konání zasedání neobdržel registraci.

 

6/ Soutěže v roce 1993:

- bylo dohodnuto, že v roce 1993 závodníci obou republik budou mít stejná

práva na jednotlivých soutěžích ve druhé republice jako závodníci pořádající

soutěž

7/ Bylo konstatováno:

- v RC M-CC ČSFR je registrováno 345 členů, z toho 28% na Slovensku

a 72% v ČR

- MTZ + kapitál v korunovém vyjádření se rozdělí mezi ČR a SR v poměru

2:1.  V tomtéž poměru se rozdělí i aktiva a pasiva po ukončení činnosti

RC-MCC ČSFR

- MTZ z důvodu kompletnosti bude ponechán v ČR do doby, než bude SR

vybavena počítačovým zařízením (stávající bude sloužit i pro mistrovské

soutěže v SR.

8/ Činnost RC-MCC ČSFR bude zrušena ke dni zániku STSČ ČSFR.

- svazy RC auto obou republik sdělí p.Hráčkovi čísla kont jednotlivých

Svazů včetně názvu a sídla peněžního ústavu

- p.Hráček ihned po návratu půjčky od ÚAMK poukáže na účet RC auto SR

zálohu ve výši 300,- Kčs. Zbytek bude doúčtován při konečném vyrovnání.

- p.A. Hráček podal ústně rezignaci na funkci prezidenta RC-MCC ČSFR ke

dni 31.12.1992 z osobních důvodů. Rovněž nehodlá kandidovat na funkci

prezidenta RC auto ČR.

- panem L. Bezstarosti byl na prezidenta RC auto ČR navržen p.Oldřich Krása

 

Zapsal : Ing. Zb.Szostek                       Zlín 24.10.1992

 

M-ČSFR  E 1:12 se uskutečnilo v Prešově 5.12.1992

 

 

Dne 6. prosince jsem obdržel resignaci na funkci předsedy sekce E 1:10 a 1:12 pana ing. M. Kotraby jak v RC-MCC ČSFR, tak i v RC auto ČR. Ze soukromých i rodinných důvodů rezignoval k 11.prosinci 1992.

Na 12.12.1992 bylo do Zlína svoláno mimořádné zasedání

Předsednictva RC-MCCČSFR.

 

Z Á P I S u tohoto jednání:

 

Přítomni: A. Hráček, P. Kic, M. Janco, T. Landl, V. Šandrik, ing.P. Tulipán, O. Krása, M. Pavlík, L. Bezstarosti, ing.Z.Szostek

Nedostavili se : M. Ondráček, J. Fojtů, Dr. J. Žídek

 

1/ Zasedání zahájil a řídil p. Hráček. Z důvodu nedostatečných finančních prostředků na účtu   RC-MCC nebylo proplaceno jízdné a některé finanční náležitosti z Prešova.

 

2/ Zasedání AGM  EFRA  v Londýně se ve dnech 13.-15.11.1992 zúčastnili p.A. Hráček, p.

T. Landl, p. M. Picek.

Zápis z jednání obdrželi oba prezidenti RC auto ČR i RC auto SR, včetně písemné nabídky na ME 1:12 a 1:10.

Jednání splnilo svůj účel – obě republiky byly přijaty za členy EFRA samostatně s tím, že se oba svazy musí písemně zaregistrovat po 1.1.1993.

Výjezdy na zasedání AGM  EFRA popř. soutěží organizovat jako společný výjezd obou RC auto.

Ústně byla podána celková zpráva z průběhu cesty a pobytu v Anglii.

 

3/ Byl přečten zápis z jednání prezídia STSČ ČSFR konaného 24.11.1992 v Praze:

- aktuální otázky další činnosti STSČ

- transformace podniků

- za rok jsme z transformace získali 1,5 mil.Kčs

- další podniky budou dále transformovány

- částečná úhrada ihned

- další ve splátkách v letech 1994 – 1998

- z transformace MODELY materiál doveze p. Hráček a předá prez. Republik v poměru

2 : 1.

- bylo schváleno dělení finančních částek v letech 1995 – 98 v poměru 2 : 1.

 

4/ Pan Hráček upozornil oba prezidenty na urychlenou přípravu a zpracování kalendářů soutěží v jednotlivých odbornostech.

 

5/ Pan Hráček podal návrh na zřízení Mezinárodního koordinačního centra pro RC autokluby ČR a SR. Návrh byl přijat.

Členy MKC jsou : p.Hráček, prezidenti RC auto ČR a SR, předsedové revizních komisí RC auto ČR a SR.

MKC se bude řídit těmito pravidly :

- do 30.6.1993 bude k dispozici ( za úhradu 2:1 ) kancelář v budově STSČ ve Zlíně. Před       stanoveným termínem členové MKC rozhodnou o dalším využívání této kanceláře.

- MKC bude zrušeno tehdy, pokud 2 roky nebude vyvíjena činnost od poslední akce

- výkonným předsedou byl zvolen p.Hráček

- rozhodnutí MKC musí být schváleno 2/3 většinou, z toho musí být minimálně jeden slovák

- obě organizace RC autu ČR i SR pověří p.Hráčka funkcí viceprezidenta v obou zastoupeních s hlasem poradním a v případě kolapsu Předsednictva RC auto ČR nebo SR by zajišťoval činnost ve svazu RC auto ČR nebo SR až do ustanovení nového Předsednictva

- funkce výkonného předsedy MKC nebude finančně honorována

- MKC bylo zřízeno z důvodů docházejících příjmů a plateb na konto RC-MCC ČSFR. Pan Hráček bude příjmy a pohledávky dělit v poměru 2:1 a bude proúčtovávat  na konta RC auto ČR nebo SR.

 

6/ Pan Krása Oldřich byl Na Předsednictvu schválen do funkce prezidenta RC auto ČR. Je nutné, aby Valná hromada potvrdila rozhodnutí Předsednictva.  Na Valné hromadě si musí všichni  uvědomit za jakých podmínek byl p.Krása schválen Předsednictvem – zahájit činnost RC auto ČR od 1.1.1993 tak jak se udělalo, nebo zaspat dobu a nezajistit nic

- byl přečten rezignační dopis ing. Kotrby na funkci předsedy v E moto, E 1:10, E 1:12. Do této funkce byl schválen ing. Z. Szostek

- p.Bezstarosti podal návrh na úhrady nákladů delegovaným rozhodčím. Předloží na příštím zasedání

- ing.Z. Szostek požadoval na úhradu výdajů spojených s výkonem funkce předsedy

RC E zálohovou částku 10000,- Kčs. Rozhodne prezident

- ukládá se prezidentům RC auto obou republik zpracovat návrh nákladů na činnost

- p.Krása převzal razítko RC auto ČR

- auto Žiguli bude ještě 3 měsíce ve Zlíně k dispozici p.Hráčkovi, aby zajistil přepisy, tech. Kontrolu a drobné opravy

- přívěs byl převezen do Ústí n.O. ke garážování

- licence pro rok 1993 je za 50,- Kčs, členství 20,- Kčs bez rozdílu věku a pohlaví

 

Zapsal : ing.Z. Szostek

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport