Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

MČR 2001 TOURING CARS E 1:10

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PRO ROK 2001
TOURING CARS E 1:10

Organizace závodů

RC Autoklub České republiky ve spolupráci s RC Modell Car Club BRNO a hlavním sponzorem seriálu MČR firmou LESTR-MODELS pořádá otevřené Mistrovství České republiky v kategorii modelů aut E 1:10 Touring Cars pro rok 2001. Závod je pořádán jako dvoudenní ve dnech 16. a 17. června 2001 na dráze klubu RC MCC Brno v Brně - Bosonohy, Pražská 8.

V roce 2001 bude vyhlášen .. Mistr republiky ze všech závodníků, kteří mají licenci pro MČR a dále žákovský mistr republiky pro závodníky narozené v roce 1986 a mladší, kteří mají žákovskou licenci pro MČR.

Systém hodnocení

Každý závodník absolvuje trénink na 5 minut, který je současně zkouškou rušení. Při tréninku se měří nejrychlejší kolo. Dále každý závodník absolvuje 5 rozjížděk na 5 minut. Pořadí startu do 1. rozjížďky podle nejlepšího času na 1.kolo v tréninku, pořadí do dalších rozjížděk vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času budou závodníci rozděleni po 10 do finálových jízd A,B,C,D popř. dalších. Finále se jede 3x ve všech finálových skupinách. Ve finálové jízdě budou za umístění přiděleny body tzn. za 1. místo 1 bod, za 2. místo 2 body až do 10 místa. Nejhorší výsledek se škrtá, vítězí závodník s nejnižším součtem bodů, v případě rovnosti bodů, rozhoduje umístění ve třetí finálové jízdě, v případě shody rozhoduje postupové pořadí do finále. Finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví nejméně 4 závodníci. Pokud závodník nenastoupí k žádné z finálových jízd do které se kvalifikoval, bude ve svém finále počítán jako poslední. V případě, že se z klimatických nebo jiných důvodů neodjede alespoň 1x každé finále, budou vyhlášeny výsledky dle pořadí jezdců po rozjížďkách.

Povinnosti závodníků

Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu.
Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně. Pokud se nedostaví včas, nebude k jízdě připuštěn. Po odstartování rozjížďky/finále není povoleno měnit své místo na tribuně, předat řízení jiné osobě nebo jakkoli rušit ostatní závodníky. V případě poruchy závodník vypne svoji vysílačku, odstoupí od hrany tribuny a vyčká konce rozjížďky/finále. Není povolen opouštět své místo na tribuně před koncem rozjížďky/finále. Po oznámení , že závodník ukončil rozjížďku nebo byla ukončena finálová jízda je povinen ihned zastavit vozidlo na vhodném místě závodní tratě tak aby se zabránilo dojezdovým kolizím a případně nebránil ostatním jezdcům v další jízdě. Vyhlášením Rozpravy je trať uzavřena a případné seřizování nebo podobné pohyby vozidel po trati povoluje ve výjimečných případech ředitel závodu. Trať je opět otevřena po vyhlášení výsledků. Všichni závodníci jsou povinni se zúčastnit vyhlášení výsledků závodů. Závodník je povinen na svém autě umístit transponder (měřící čip) tak, aby při kolizi vozidla, jeho převrácení nebo při opuštění trati nedošlo k jeho poškození, popř. kontaktu s vozovkou nebo okolím. Pořadatel má právo přikázat závodníkovi změnit umístění čipu. Pokud závodník tak neučiní nebude k závodu připuštěn.
Každý závodník je povinen mít sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Bez náhradní frekvence nebude k závodu připuštěn. Závodník je povinen již v přihlášce uvést 2 frekvence. Pokud v přihlášce dvě frekvence neuvede, nebude brán na jeho přihlášku zřetel.

Technická kontrola a nasazování

Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto na předepsaném místě, sejmout karosérii pro provedení technické kontroly a zúčastnit se nasazování další jízdy. Pokud závodník nepředá ihned po ukončení jízdy vozidlo na označené místo škrtá se mu do té doby nejlepší čas. V případě opakování tohoto prohřešku proti pravidlům bude diskvalifikován ze závodu. Pořadatel podle trati rozmístí čísla pro nasazovače, která jsou shodná s číslem jezdce v rozjížďce nebo finále. Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Po ukončení jízdy si nasazovač vyzvedne svůj model z technické kontroly. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě že se nedostaví k nasazování nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší čas . Trénink se nenasazuje.V případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec a dále podle pořadí.

Organizační zajištění

Ředitelem a hlavním rozhodčím závodu MČR je pan Václav Strupek.

Rozhodčí závodu, technický komisař a startér jsou z pořádajícího klubu a budou představeni v rozpravě závodníkům. Pořádající klub má za povinnost zajistit obsluhu počítacího zařízení a místo pro vyvěšení výsledků. Zároveň je povinen nejpozději do 1.týdne předat výsledky závodů písemně vedoucímu sekce TC u RCAČR.

Sankce a protesty

 • v případě startu s neodpovídající hmotností, špatnou šířkou vozidla a podobnými prohřešky proti pravidlům, bude závodníkovi škrtnuta poslední jízda
 • pokud se závodník dopustí opětovného porušení pravidel, bude diskvalifikován ze závodů
 • nebezpečná jízda, nesportovní chování na tribuně, zkrácení tratě, neuvolnění tratě pro závodníka kterým jste předjížděn o celé kolo - ústní varování - při opakování - STOP AND GO tj. zastavení v boxech na 5 až 10 vteřin.
 • porušení povinnosti závodníka - bude posuzováno individuálně.
  Protest možno podat neprodleně u ředitele závodu spolu s kaucí Kč 500,- která se v případě jeho neuznání nevrací. Proti trestu STOP AND GO nelze podat protest. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest.

Prezentace závodníků a časový rozvrh závodů

V den závodu závodník v rozmezí 8.- 9,00 hod potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. V tomto časovém rozmezí je možno se přihlásit také dodatečně. K prezentaci se závodník dostaví bez vozidla, pouze předloží platnou licenci RCAČR. Organizátor doplní jednotlivé skupiny dodatečně přihlášenými a do 9.45 vyvěsí rozdělení do jednotlivých skupin. Start prvního tréninku v 10,00 hod. Před tréninkem musí mít každý závodník na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje organizátor závodu. Číslo je umístěné na horní části karoserie, nebo na předním skle. Pro finále bude číslo změněno podle umístění závodníka pro finálové jízdy. Před zahájením tréninků odevzdají všichni závodníci rádia na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník diskvalifikován ze závodu !!!

V pátek 15.6. od 15,00 do 19,00 hod. bude organizovaný trénink.

V sobotu 16.6. od 10,00 hod. budou odjety všechny kvalifikační jízdy. V případě nepřízně počasí je možné přesunout poslední kvalifikační jízdu na neděli ráno.

V neděli 17.6. od 9,00 hod. budou odjety všechny finálové jízdy a vyhlášeny výsledky MČR v kategorii TC.

Startovné

V případě že závodník předá/zašle včas Přihlášku k závodu je stanoveno startovné na Kč 150,-Kč pro závodníka s licencí RC Autoklubu. V případě že se závodník přihlásí až v den závodu zaplatí startovné Kč 200,-Kč.Pro závodníky bez licence RC Autoklubu je startovné ve výši 300.-Kč při včasném přihlášení a 350.-Kč při přihlášení v den závodů. Žáci platí jednotné startovné 100.-Kč. Přihlášky zasílá závodník faxem řediteli seriálu 02-66032711 nebo e-mail lestr@alphanet.cz , popř. k pořadateli závodu.

Stavební pravidla

Seriál závodů MČR se koná dle stávajících pravidel EFRA s důrazem na kontrolu následujících parametrů :

 • minimální hmotnost 1500 g bez čipu
 • povoleny jsou veškeré podvozky Touring Cars
 • světlost podvozku minimálně 4mm
 • max.šířka podvozku bez karoserie 190mm
 • karoserie - jsou povoleny všechny typy cestovních a GT vozů
 • motory - možné používat pouze komerčně dostupné typu 540
 • akumulátory - substance "C" max. 7,2 V - NiCD nebo NiMH
 • umístění křídla na autě nesmí přesahovat výšku vozu
Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných b
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport