Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 8

1990 – listopad, prosinec

O tom, že situace ve svazu nebyla pouze pozitivní, svědčí i nepříliš optimisticky laděný dopis od Pepíka Janovce z Domažlic – předsedy sekce elekter. Poslal mě ho začátkem listopadu. Cituji z jeho dopisu:

„…Co dělat v budoucnosti nevím. Nevím odkud vlastně začít. Bojím se toho, že se mi nepodařilo přesvědčit kolegy elektrikáře, že jsme tady pro ně a že jim nabízíme něco lepšího než ostatní organizace. Většina Slovenska, patrně i severní Morava a Praha spadli pod modelářský svaz a ti nedělají nic nebo jen minimum a na dopisy neodpovídají. Má vize je asi taková: v současné ekonomické situaci nejezdit federální mistrovství. Opravdu jen šílenci jsou schopni vrazit do cestování tak velké peníze. Jezdit tedy jen republiková mistrovství – Čechy, Morava a Slovensko. Má to v podstatě jen několik problémů:

- sehnat tři šílence kteří si to vezmou na hrb

- ustoupit od ideí, že jsme schopni uspořádat toto mistrovství organizačně sami

– nemáme dost pořadatelů a tak bych v podstatě bral jakéhokoliv ochotného pořadatele. Určitě se ti to nebude líbit a tak napiš tvé návrhy. Budu něco od Tebe potřebovat (neměj strach, peníze to nejsou). Napiš mi současné složení členské základny – celkový počet lidí, rozdělení po kategoriích a republikách, kluby které pracují pod námi.

Asi mám smůlu, ale nejsem schopen se Ti dovolat. Nemám totiž telefon na svém pracovním stole a když je ta správná konstelace hvězd a šéf tady není, tak zase neseženu Tebe. Toť asi vše. Předem Ti děkuji za požadované statistické údaje. Ahoj Pepík“

Především v druhé polovině roku jsme dopláceli na malou znalost různých zákonů a předpisů. Např. Návrh na registraci svazu jsem poslal na Federální ministerstvo vnitra. Odtud mi sdělili, že tato registrace není v jejich kompetenci, ale dle zákona č. 83/1990 Sb. spadá pod ministerstvo vnitra České republiky. Na toto ministerstvo jsem nový Návrh poslal 7.12.

Dalším důležitým krokem byl Ekonomický rozpočet RC-MCC ČSFR pro rok 1991, který jsem zaslal na sekretariát STSČ 12.12. Obsahoval výčet nákladů na soutěže a akce domácí, zahraniční, materiál z tuzemska i z dovozu, mzdové náklady, poplatky a zasedání EFRA a ostatní náklady. Celkem jsme požadovali 2111 tis. Kčs.

Zároveň s tímto finančním rozpočtem, jsem stvořil Návrh hodnotící tabulky činnosti svazů STSČ. Ten jsem přečetl na zasedání prezídia 13.12. v Praze. Zohlednil jsem v ní a bodově ohodnotil veškeré činnosti a výši členské základny v jednotlivých svazech STSČ.

14.12. nám byly z ministerstva vnitra ČR zaslány Stanovy opatřené doložkou o provedení registrace. Hoši se pomalu začali otrkávat i v oblastech obchodu a zprostředkování. Jedním z prvních to byl Miloš Ondráček z Brna, který založil firmu THE NEW SOUND MODELS a stal se zástupcem italské firmy BMT- Blitz Model Technic. Ta byla v té době světovou jedničkou ve výrobě především modelů buggy 1:8 se spalovacím motorem.

V rámci svých kompetencí jsem klubům schvaloval žádosti o povolení hospodářské činnosti v jejich klubech. Tím si zajišťovali určitou část nákladů na činnost. Určité procento z těchto aktivit kluby odváděly na konto svazu.

Druhé zasedání Předsednictva RC-MCC se konalo 15.12. ve Zlíně.

Stručně z obsahu: - p.Hráček přednesl zprávu o své činnosti i o činnosti Předsednictva svazu v roce 1990

- p.Hráček přednesl informace ze zasedání Prezídia STSČ

- Předsednictvo RC-MCC pověřuje p.Žídka zřízením devizového účtu v Bratislavě

- p.Hráček podal ústní informaci o své účasti na AGM EFRA dne 17.11.

- Předsednictvo RC-MCC se usnáší, že p.Tomík bude členem Předsednictva a bude pověřený zprostředkováním styků a přenosem informací mezi RC-MCC a EFRA. Dále byl jmenován zástupcem sekce buggy v mezinárodním měřítku

- p.Janovec poslal písemnou informaci o situaci v sekci elekter, která není nejuspokojivější

- dotazníky pro potřeby STSČ vyplní a odešle p.Hráček

- p.Hanzel zaslal písemný návrh úpravy technických pravidel dle EFRA

- p.Hanzel předložil písemně kalendář soutěží pro rok 1991

- zahraniční závodníci budou platit na našich závodech startovné 20,- DM,nebo 150,- Kčs

- Předsednictvo schvaluje, aby byl p.Hráček placeným prezidentem RC – MCC

- Předsednictvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 1990 bez připomínek, tak, jak ji přednesl p.Žídek - příjmy : 12240,- Kčs - výdaje : 12070,40 Kč - zůstatek : 169.60 Kč

(V roce 1990 jsme ještě nemohli čerpat finance z STSČ a příjmy byly proto pouze z členských průkazů, licencí a startovného nečlenů svazu na PEJ „B“.)

- Předsednictvo schvaluje proplacení cestovného pro přítomné členy tohoto zasedání

Zasedání bylo ukončeno v 16,oo hod.

O den později – 16.12. – jsem na sekretariát SRSČ do Prahy zaslal doplněk k návrhu ekonom.rozpočtu pro rok 1991. Cituji:

„Na základě rozhodnutí Prezidia STSČ o možnosti využití potřeb placeného hospodáře pro každý svaz, registrovaný na federální úrovni v STSČ, žádá svaz RC-MCC dotace o patřičnou částku. Bude využita na krytí mzd.nákladů pro pracovníka svazu, který bude pracovně působit ve Zlíně. Nemáme zájem o placeného pracovníka na sekretariátu STSČ v Praze, z důvodů ekonomických, organizačních a provozních.“

Finance hrály a budou hrát jednu z nejdůležitějších rolí ve fungování organizace. Jednou z forem pro jejich získání byla i propagace naší činnosti na letácích a poutačích. Ty jsme pak používali na našich soutěžích.

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport