Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 8

1990 – listopad, prosinec

O tom, že situace ve svazu nebyla pouze pozitivní, svědčí i nepříliš optimisticky laděný dopis od Pepíka Janovce z Domažlic – předsedy sekce elekter. Poslal mě ho začátkem listopadu. Cituji z jeho dopisu:

„…Co dělat v budoucnosti nevím. Nevím odkud vlastně začít. Bojím se toho, že se mi nepodařilo přesvědčit kolegy elektrikáře, že jsme tady pro ně a že jim nabízíme něco lepšího než ostatní organizace. Většina Slovenska, patrně i severní Morava a Praha spadli pod modelářský svaz a ti nedělají nic nebo jen minimum a na dopisy neodpovídají. Má vize je asi taková: v současné ekonomické situaci nejezdit federální mistrovství. Opravdu jen šílenci jsou schopni vrazit do cestování tak velké peníze. Jezdit tedy jen republiková mistrovství – Čechy, Morava a Slovensko. Má to v podstatě jen několik problémů:

- sehnat tři šílence kteří si to vezmou na hrb

- ustoupit od ideí, že jsme schopni uspořádat toto mistrovství organizačně sami

– nemáme dost pořadatelů a tak bych v podstatě bral jakéhokoliv ochotného pořadatele. Určitě se ti to nebude líbit a tak napiš tvé návrhy. Budu něco od Tebe potřebovat (neměj strach, peníze to nejsou). Napiš mi současné složení členské základny – celkový počet lidí, rozdělení po kategoriích a republikách, kluby které pracují pod námi.

Asi mám smůlu, ale nejsem schopen se Ti dovolat. Nemám totiž telefon na svém pracovním stole a když je ta správná konstelace hvězd a šéf tady není, tak zase neseženu Tebe. Toť asi vše. Předem Ti děkuji za požadované statistické údaje. Ahoj Pepík“

Především v druhé polovině roku jsme dopláceli na malou znalost různých zákonů a předpisů. Např. Návrh na registraci svazu jsem poslal na Federální ministerstvo vnitra. Odtud mi sdělili, že tato registrace není v jejich kompetenci, ale dle zákona č. 83/1990 Sb. spadá pod ministerstvo vnitra České republiky. Na toto ministerstvo jsem nový Návrh poslal 7.12.

Dalším důležitým krokem byl Ekonomický rozpočet RC-MCC ČSFR pro rok 1991, který jsem zaslal na sekretariát STSČ 12.12. Obsahoval výčet nákladů na soutěže a akce domácí, zahraniční, materiál z tuzemska i z dovozu, mzdové náklady, poplatky a zasedání EFRA a ostatní náklady. Celkem jsme požadovali 2111 tis. Kčs.

Zároveň s tímto finančním rozpočtem, jsem stvořil Návrh hodnotící tabulky činnosti svazů STSČ. Ten jsem přečetl na zasedání prezídia 13.12. v Praze. Zohlednil jsem v ní a bodově ohodnotil veškeré činnosti a výši členské základny v jednotlivých svazech STSČ.

14.12. nám byly z ministerstva vnitra ČR zaslány Stanovy opatřené doložkou o provedení registrace. Hoši se pomalu začali otrkávat i v oblastech obchodu a zprostředkování. Jedním z prvních to byl Miloš Ondráček z Brna, který založil firmu THE NEW SOUND MODELS a stal se zástupcem italské firmy BMT- Blitz Model Technic. Ta byla v té době světovou jedničkou ve výrobě především modelů buggy 1:8 se spalovacím motorem.

V rámci svých kompetencí jsem klubům schvaloval žádosti o povolení hospodářské činnosti v jejich klubech. Tím si zajišťovali určitou část nákladů na činnost. Určité procento z těchto aktivit kluby odváděly na konto svazu.

Druhé zasedání Předsednictva RC-MCC se konalo 15.12. ve Zlíně.

Stručně z obsahu: - p.Hráček přednesl zprávu o své činnosti i o činnosti Předsednictva svazu v roce 1990

- p.Hráček přednesl informace ze zasedání Prezídia STSČ

- Předsednictvo RC-MCC pověřuje p.Žídka zřízením devizového účtu v Bratislavě

- p.Hráček podal ústní informaci o své účasti na AGM EFRA dne 17.11.

- Předsednictvo RC-MCC se usnáší, že p.Tomík bude členem Předsednictva a bude pověřený zprostředkováním styků a přenosem informací mezi RC-MCC a EFRA. Dále byl jmenován zástupcem sekce buggy v mezinárodním měřítku

- p.Janovec poslal písemnou informaci o situaci v sekci elekter, která není nejuspokojivější

- dotazníky pro potřeby STSČ vyplní a odešle p.Hráček

- p.Hanzel zaslal písemný návrh úpravy technických pravidel dle EFRA

- p.Hanzel předložil písemně kalendář soutěží pro rok 1991

- zahraniční závodníci budou platit na našich závodech startovné 20,- DM,nebo 150,- Kčs

- Předsednictvo schvaluje, aby byl p.Hráček placeným prezidentem RC – MCC

- Předsednictvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 1990 bez připomínek, tak, jak ji přednesl p.Žídek - příjmy : 12240,- Kčs - výdaje : 12070,40 Kč - zůstatek : 169.60 Kč

(V roce 1990 jsme ještě nemohli čerpat finance z STSČ a příjmy byly proto pouze z členských průkazů, licencí a startovného nečlenů svazu na PEJ „B“.)

- Předsednictvo schvaluje proplacení cestovného pro přítomné členy tohoto zasedání

Zasedání bylo ukončeno v 16,oo hod.

O den později – 16.12. – jsem na sekretariát SRSČ do Prahy zaslal doplněk k návrhu ekonom.rozpočtu pro rok 1991. Cituji:

„Na základě rozhodnutí Prezidia STSČ o možnosti využití potřeb placeného hospodáře pro každý svaz, registrovaný na federální úrovni v STSČ, žádá svaz RC-MCC dotace o patřičnou částku. Bude využita na krytí mzd.nákladů pro pracovníka svazu, který bude pracovně působit ve Zlíně. Nemáme zájem o placeného pracovníka na sekretariátu STSČ v Praze, z důvodů ekonomických, organizačních a provozních.“

Finance hrály a budou hrát jednu z nejdůležitějších rolí ve fungování organizace. Jednou z forem pro jejich získání byla i propagace naší činnosti na letácích a poutačích. Ty jsme pak používali na našich soutěžích.

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
rc-auta.eu
Kopecký RC shop
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


18.04.2019 - Termíny MČR LS onroad vloženy do kalendáře závodů
- Igor Vlahovič -


26.03.2019 - Tento víkend v sobotu opět Lestr Cup Praha offroad.
- Igor Vlahovič -


08.03.2019 - Do kalendáře závodů byly přidány letní termíny HIT
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport