Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 7

Hlavní foto

1990 – druhá polovina roku

Srpen

V polovině prázdnin, 4.srpna, se v Třebíči jel čtvrtý závod seriálu o PEJ. Z týmu jezdců, kteří se v minulém týdnu zúčastnili mistrovství světa v Turheimu, se na startu objevil jenom Jiří Sedláček z Blanska. Ve 42 členném závodnickém poli obsadil výborné 2.místo. Zvítězil Pavel Hanzel z N.Mesta n.V. Třetí byl Jarda Plášek z Prahy. S odstupem dvaceti okruhů skončil Juraj Hudý z Trenčína na čtvrtém místě. Největší favorit závodu doplatil na technické problémy na svém modelu.

Pavel Hanzel zvítězil i druhý den v kategorii V2, před Jardou Pláškem z Prahy a Fredy Hessem z Vídně, který jezdí za Slavičín. Na startu této kategorie bylo 26 soutěžících.

Třetí závod PEJ „B“ byl na pořadu o týden později – 11.8. - v Brně. Do místa konání se sjelo 22 závodníků z Čech, Moravy i Slovenska. Závody v Brně se pořádají na dráze, vytýčené na bývalém parkovišti VC. Hlavního pořadatele, ředitele i rozhodčího v jedné osobě už léta vykonává Miloš Hanák. Na organizaci a řízení závodů má své vlastní názory a nehodlá o nich s kýmkoliv diskutovat ani je měnit. Nebyl ochoten se podřídit ani systému soutěží PEJ. A tak jsem byl nucen poprve v historii seriálu závod zrušit.

Září

Pátým závodem PEJ pokračoval v Půchově 1.září. Pořadatelé tento seriál organizovali poprve. Na startu se sešel poměrně malý počet závodníků – 24. Perfektní výkon z minulého závodu v Třebíči si i v Půchově zopakoval Pavel Hanzel. Zvítězil s velkým náskokem 7 okruhů před druhým Mirkem Giráškem z Břeclavy a Pavlem Hodisem ze Zlína.

5.září mě poslal dopis pan Linden. Omlouval se v něm, že nemůže z osobních důvodů přijet na PEJ do Trenčína, jak původně zamýšlel.

AMMC Strakonice ve spolupráci s AMK Vimperk uspořádali 8.září čtvrtý závod PEJ „B“. Počasí závodu příliš nepřálo. Bylo pod mrakem a foukal silný, studený vítr. I to možná bylo příčinou malé účasti závodníků. Do Strakonic jich přijelo pouze 11. Zvítězil Martin Chaloupka z Brna, před Josefem Kredbou z Ústí n.L. a Pepou Horákem z Vimperku.

O týden později – 15.září – se uskutečnil ve Slavičíně šestý závod PEJ. Startovní pole obsahovalo 38 závodníků. Finále bylo tentokrát velmi vyrovnané, i když nakonec vítězný Juraj Hudý z Trenčína najel na druhého Jirku Plachého z Brna dvě kola. Třetí, s odstupem dalších dvou kol, dojel vítěz předcházejících dvou závodů Pavel Hanzel z N.Mesta n.V. Druhý den se jel „Grand Prix Slavičín“ v kategorii RC V2. Tentokrát zabodoval Fredy Hess z Vídně, jezdící za domácí Slavičín. Zvítězil s náskokem tří kol před Jardou Pláškem z Prahy a Mirkem Giráškem z Břeclavy. Na startu bylo 17 závodníků.

Seriál závodů PEJ „B“ byl ukončen pátým závodem v Bratislavě 22.září. Snad kvůli špatnému počasí se zúčastnilo pouze 12 soutěžících. S velkým náskokem 10-ti okruhů zvítězil Peter Kic z Bratislavy před Romanem Špačkem z Brna a třetím, rovněž brněnským závodníkem, Martinem Chaloupkou.

Vítězem PEJ „B“ se stal Peter Kic. Celkově v tomto seriálu zvítězil Peter Kic před Pepou Horákem a Martinem Chaloupkou. Třetí závod – 11.8. v Brně – jsem v místě konání zrušil, pro neschopnost hlavního pořadatele – p.Hanáka – závod organizačně i lidsky zvládnout. Závodníkům, kteří splňovali podmínky pro účast v závodě PEJ „B“, bylo započítáno půl bodu. Celková účast na těchto závodech byla 38 soutěžících. Prvních dvacet závodníků se v roce 1991 může zúčastňovat závodů o PEJ „A“

Říjen

První zasedání Předsednictva RC-MCC

Posledním, sedmým závodem v Poříčí n.S. 6.října, byl PEJ 1990 ukončen. V pátek – 5.října – se v Poříčí uskutečnilo první zasedání Předsednictva RC-MCC. Zápis z tohoto jednání zpracoval J.Žídek. Cituji:

„Z á p i s zo zasadnutia predsedníctva RC-MCC ČSFR dňa 5.10.1990 v Poříčí n/s. Prítomní: p.Hráček, Hanzel, Červenka, Fojtů, Žídek Neprítomní: Kučera, Janovec, Šándrik 1. p.Hráček privítal přítomných a podal ústnů informáciu zo ZTŠČ 2. Predsedníctvo prejednalo a schválilo: - preplatenie „Dohody o vykonaní práce“ p.Jagošové za preloženie Stanov EFRA /pravidlá a vykonávacie predpisy/ v rozsahu 100 strán z angličtiny do češtiny. Celková suma činí 1960,- Kčs. Ukladá sa J.Žídekovi spracovať písomné náležitosti a zaslať prekladateĺke peniaze poštou. - po predložení písomnej „Dohody o vykonání práce“ za preklad listu : žiadosť o začleněnie MCC ČSFR do EFRA a Stanov MCC ČSFR z češtiny do angličtiny paní Golčevská. Celková suma 550,- Kčs, vybaví : Žídek - preplatenie nákladov na oxeroxovanie prekladu „Pravidel EFRA“ pre členov predsednictva o celkovéj sume 160,- Kčs. - preplatenie nákladov na vytlačenie diplomov pre záverečné vyhodnotenie seriálu PEJ 1990. Celková suma 100,- Kčs. - nákup a preplatenie vecných cen pre víťazov seriálu PEJ 1990 skupiny A i B. Celková suma do 1000,- Kčs./A-700,-, B-300,-/ - preplatenie cestovného členom predsedníctva vo výške rýchlika II.tr. na zasadnutie dňa 5.10.1990, zabezpečí : sekretar MCC - systém súťaží PEJ pre rok 1991 – jazdí sa V2 /volná karoserie/ - bude to seriál majstr. ČSFR ako jednodňová súťaž - volnosť voľby usporiadateľa či usporiada súťaž v nedeli - určenie reprezentantov – vykoná sa dodatečně - návrh Stanov PEJ poďla návrhu J.Fojtů - žiadosť J.Fojtů o uvoľněnie z funkcie predsedu komisie RC-SF /nedoriešilo sa/ - zostáva pre r.1991 poplatok – členský preukaz – 20,- Kčs licencia závodníka – 100,- Kč Záujemci požiadajů sekretára MCC J.Žideka o zaslanie licencie písemne zo zaslaním uvedených poplatkov. - sekretár MCC vypracuje písomný návrh prihlášky, ktorů budů zasielať závodníci usporiadateľom /prehľadnosť a jednotnosť, T: 31.10.1990 - J.Fojtů vypracuje „noty“ – náležitosti pre usporiadateľa, nevyhnutné k zdárnemu usporiadaniu súťaží PEJ, T: ? - predseda KRK MCC ing.Šándrik zistí, podľa akých ekonomických smerníc sa bude riadiť a kontrolovať finančná činnost MCC, T: do 31.12.1990 3. Rózne : - v r. 1990 mal RC-MCC ČSFR 133 členov, z toho 95 závodníkov - dňa 17.11.1990 sa koná zasadnutie EFRA v Bruselu /Belgie/ kde by mal byť MCC ČSFR oficiálně prijatý za člena EFRA. Vzhľadom na jazykové problémy /jednací jazyk angličtina/ navrhuje p.Hráček, aby na zasadnutie cestoval a bol jednaním poverení anglicky hovoriaci p.Strnad alebo Drašar. V prípadě, že nebude na zasadnutí EFRA zabezpečený český prekladateľ předsednictvo MCC súhlasí aby p.Hráček určil kto z menovaných pocestuje do Bruselu. Zapísal : J.Žídek, Poříčí n/S. 5.10.1990“

Příští den, v sobotu 6.10., jsme na dráze, vytýčené na parkovišti na Konopišti, odjeli poslední, sedmý závod PEJ v tomto roce.

PEJ - poslední závod v Poříčí – 6.10.

Na závod se přihlásilo 42 soutěžících. Třetím nejlepším nájezdem kol z rozjížděk přímo do finále postoupil domácí Jarda Červenka. Tam se mu už ale vůbec nedařilo. Pro technické problémy musel po odjetí 30-ti kol ze závodu odstoupit. Velký souboj o vítězství svedli Marek Konečný z Vyškova s Jurajem Hudým z Trenčína. Oba si vytvořili velký náskok 15-ti okruhů před ostatními. V závěrečných okruzích byl nakonec úspěšnější Marek, který s náskokem dvou okruhů Juraje porazil. Třetí místo obsadil Jiří Sedláček, jezdící za Slavičín.

Zvítězil Sedláček

PEJ 1990 byl složen opět ze sedmi soutěží. Původně naplánovaný závod v Ostravě byl – pro nepřipravenost z viny pořadatelů – nahrazen závodem v Púchově. Z nominovaných 64 závodníků, kteří se PEJ „A“ v tomto roce mohli zúčastnit, se na těchto sedmi závodech registrovalo 59. Vítězem v tomto ročníku se stal Jiří Sedláček, před druhým Pavlem Hanzelem z N.Mesta n/V. a třetím v pořadí Jiřím Plachým z Brna. Několikanásobný vítěz předcházejících ročníků – Juraj Hudý – obsadil konečné 5.místo. Vítěz z minulého roku – Roman Čuhár – tentokrát skončil v poli poražených na 21.místě. Zároveň s výsledkovou listinou byly na kluby rozeslány i termíny PEJ a M-ČSFR 1991. Největší změnou v novém ročníku bylo nahrazení kategorie V1 kategorií V2 – saloon. Bylo to přizpůsobení k EFRA, poněvadž se mistrovství Evropy jezdí právě v této kategorii.

1.11. jsem podal žádost o registraci RC-MCC ČSFR na FMV ČSFR.

3.11.byl zpracován nový organizační a soutěžní řád PEJ a určování reprezentantů v roce 1991.

Článek o nás v západním časopise

Velmi hezky se o našich RC závodech psalo v časopise „Radio control MODEL CARS“. Článek byl doplněn i fotografiemi s popisem, bohužel, velmi nekvalitními.

Cituji: „V Československu jsou velmi rozšířené závody rádiem řízených modelů aut. V této východoevropské zemi se velmi těžce shánějí součásti na stavbu aut se spalovacími motory v měřítku 1:8. Většina závodníků si sama vyrábí mnoho dílů a nebo se je snaží koupit od svých kolegů. Soutěžení na závodní dráze je nejoblíbenější způsob závodění. Nejvíce jsou oblíbena auta formule jedna. Technická úroveň je překvapivě vysoká v této zemi, která si teprve nedávno vydobyla nezávislost na komunismu. S nově nalezenou svobodou by se RC závody modelů aut měly stát ještě populárnější. „ Konec citátu

Obrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport