Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 5

1990 - květen 2

PEJ „A“ pokračoval druhým závodem 12.5.ve Svitavách, v areálu „Cihelna“. Pořadatelem ale byl AK z Ústí n.Orlicí.

Na start V1 nastoupilo 42 závodníků. Zvítězil Jiří Plachý z Brna, před Tiborem Landlem z Bratislavy a třetím v pořadí Markem Konečným z Vyškova. Po delší době se do finálové osmičky propracoval také závodník ze Zlína – z klubu, organizujícího tento seriál už sedmý rok. Petr Hráček obsadil celkové šesté místo.

Druhý den – v neděli – ve V2, mezi sebou závodilo 32 soutěžících. Zlínský klub slavil další úspěch, když v tomto závodě zvítězil Pavel Hodis, před Pavlem Hanzelem z Nového Mesta nad Váhom a Leošem Bulvou z Poličky.

14.5. jsem reagoval na dopis prezidenta EFRA pana Van der Lindena z dubna tohoto roku. Cituji:

„Vážený pane prezidente, srdečně Vám děkuji za Váš dopis. Tlumočil jsem ho závodníkům na našem prvním závodě seriálu Pohár Elišky Junkové 29.4. v Trenčíně. Velmi se těším na Vaši návštěvu v Blansku. Závod začne v pátek 8.6. tréninkem. V sobotu 9.6. se pojede závod v kategorii Formel, v neděli 10.6. v kategorii Sport. Váš příjezd do Blanska s Vámi domluví sekretář našeho svazu ing.Drašar.

V prvním dopise jsem Vám nenapsal organizační strukturu naší organizace. Sdružujeme zájemce o RC auta a moto ve všech oblastech – tady i elektry. V příloze Vám zasílám tuto strukturu. Memorandum se žádostí o připojení k EFRA Vám zašlu okamžitě po vyřízení nutných formalit. Děkuji za kalendář EFRA. Rozmnožil jsem ho a rozeslal na kluby po celé republice. Předpokládám, že naši závodníci se na několika Vašich soutěžích zúčastní. Těším se na Vaši odpověď a především na setkání s Vámi v Blansku. Se srdečným pozdravem A.Hráček“

K tomuto dopisu připojil ing.Drašar dopis s podrobným popisem cesty z letiště v Brně do Blanska.

Mezitím jsem připravoval podklady a písemnosti pro Ustavující sjezd Sdružení klubů RC – MCC ČSFR.

Konal se ve Zlíně 19.5.1990. Do 6.4. odeslalo 26 klubů připomínky ke Stanovám a vyplněný Dotazník č.1 se jménem delegáta do Sdružení klubů. ustavujícího sjezdu. Na sjezdu bylo přítomno 17 zástupců z jednotlivých klubů. Od osmi hodin byla schůzka Předsednictva a v devět byl sjezd zahájen přivítáním přítomných.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení návrhu jednání

3. Volba návrhové a volební komise

4. Informace o dosavadních postupech a jednáních

5. Výsledky ankety č.1

6. Volba revizní komise

7. Schválení Stanov svazu

8. Schválení návrhu na členské průkazy

9. Návrh na finanční zabezpečení Svazu

10. Schválení soutěžních systémů pro rok 1990

11. Kalendář soutěží 1991

12. Návrh na celkové hodnocení činnosti Svazu

13. Schválení žádosti o začlenění do STSČ

14. Schválení žádosti o začlenění do EFRA

15. Volba Prezidenta Svazu

16. Volba viceprezidenta, sekretáře a členů Svazu

17. Diskuze

18. Schválení usnesení

19. Závěr

1. Zahájení provedl p.Hráček, který přivítal všechny přítomné

2. Jednohlasně byl schválen návrh jednání Ustavujícího sjezdu svazu

3. Jednohlasně byla zvolena volební a návrhová komise:

Předseda : Dr.Žídek Josef Bratislava

Členové : Ondruš Jindřich, Kopřivnice, Hýbl Miroslav, Zábřeh

4. Informaci přednesl p.Hráček – viz příloha č.1

5. Anketa č.1 byla rozeslána 45 klubům RC auto. Výsledky ankety zpracoval p.Hráček

6. Jednohlasně byla zvolena revizní komise:

Předseda : ing.Šándrik Viliam Topoľčany

Členové : ing.Žídeková Mária, Bratislava, Ondruš Jindřich, Kopřivnice

7. Po předchozích připomínkách bylo jednohlasně schváleno znění Stanov RC-MCC ČSFR, prokonzultovaných s právním poradcem. ( Po sjezdu byly Stanovy přeloženy do angličtiny ).

8. Byl schválen návrh na členské průkazy a sportovní licence pro rok 1990. V platnost vstupují od 1.7.1990. Členský příspěvek – 20,- Kčs, Licence - 100,- Kčs

9. Návrh na finanční zabezpečení Svazu přednesl p.Hráček – návrh byl schválen

10. Soutěžní systémy budou řešeny jednotlivě v sekcích. Předsedové sekcí vypracují technická pravidla, konečnou úpravu zpracuje p.Hanzel. Otázka startovného pro zahraniční účastníky bude po právní konzultaci dořešena – zodpovídá Předsednictvo. Po vytvoření systému soutěží zabezpečí tiskový mluvčí zveřejnění v Modeláři, popř. v jiném tisku.

11. Do 30.11.1990 zašlou předsedové jednotlivých RC klubů předsedům sekcí návrhy kalendáře soutěží pro rok 1991.

12. Návrh na celkové hodnocení činnosti RC-MCC vypracuje p.Červenka do září 1990 a předloží jej Předsednictvu ke schválení.

13. Byla schválena žádost o začlenění RC-MCC ČSFR do STSČ. Žádost osobně předá p.Hráček panu Brozsovi.

14. Byla schválena žádost o začlenění RC-MCC ČSFR do celoevropské organizace EFRA. Žádost bude předána prezidentu EFRA spolu s překladem Stanov svazu do angličtiny – zajistí p.Hráček.

15. Prezidentem svazu RC-MCC ČSFR byl zvolen většinou hlasů ( 11:4 ) p.Antonín Hráček ze Zlína.

16. Viceprezidentem byl zvolen p.Jaroslav Červenka z Poříčí n.S. Sekretářem byl zvolen Dr.Josef Žídek z Bratislavy. Členové Předsednictva:

předseda sekce RC-SF: Fojtů Jaromír, Slavičín

RC-SB: Kučera Luboš, Trenčín

RC-EF: Janovec Josef, Domažlice

technický poradce: Hanzel Pavel, N.Mesto n.V.

17. p.Hráček projedná s p.Junkovou otázku přijetí titulu „Čestný prezident RC-MCC ČSFR“ – termín ihned. P.Hráček zajistí registraci Svazu, zřízení bankovního konta a výrobu razítka RC-MCC.

18. Bylo schváleno Usnesení – viz příloha.

19. Závěrem poděkoval p.Hráček všem přítomným za účast.

Ještě týž den – 19.5. – jsem prezidentům EFRA a STSČ zaslal žádosti o začlenění našeho svazu do těchto organizací. Cituji:

„Věc: Žádost o začlenění RC-MCC ČSFR do EFRA, Zlín 19.5.1990

Vážení pánové, oznamujeme Vám, že dne 19.5.1990 byl ve Zlíně ustaven celonárodní Svaz RC-MCC ČSFR, sdružující zájemce o RC auta v celém Československu. Žádáme Vás o začlenění tohoto svazu do celoevropské organizace EFRA, se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími z tohoto členství. Prezidium RC-MCC ČSFR tvoří:…… V příloze Vám zasíláme Stanovy a informace o našich klubech. S pozdravem A.Hráček – prezident RC-MCC ČSFR“

Podobnou žádost o začlenění jsem poslal i do STSČ. Cituji:

„Prezidium STSČ Praha, Zlín 19.5.1990

Vážené prezidium, na základě výsledků jednání ustavujícího Sjezdu RC-MCC ČSFR, konaného dne 19.5.1990 ve Zlíně, Vás žádáme o začlenění našeho Svazu do Sdružení jako dalšího samostatného Svazu. Souhlasíme se stanovami Sdružení a jeho programovými zásadami, přijatými na Sjezdu 24.3.ve Zlíně. Složení Prezídia RC-MCC ČSFR:….. S pozdravem A.Hráček – prezident RC-MCC ČSFR Příloha: 1. Stanovy Svazu RC-MCC ČSFR. 2. Usnesení z Ustavujícího Sjezdu svazu RC-MCC ČSFR“

RC autoklub G1M Púchov uspořádal 20.5. MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKÉHO KRAJA. Z osmičlenného finále vyšel vítězně Miro Rehák z Trenčína, před druhým Jožo Kvasnicom z pořádajícího klubu a třetím Petrem Hráčkem ze Zlína.

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport