Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 3

1990 – březen, duben

Dopis, Dotazník a Stanovy jsem rozeslal 21.3. na adresy RC auto klubů nebo organizací. Do svazu se v krátké době přihlásilo 49 klubů z celé republiky.

24.3. se ve Zlíně konal poslední celorepublikový sjezd Svazarmu. Byl jsem na něj nominován za modeláře zlínského okresu.

Hlavním bodem bylo zrušení Svazarmu. Poté byl odsouhlasen návrh na ustavení nástupnické organizace s názvem Sdružení technických sportů a činností. Do té se přihlásili všechny stávající svazy. Staly se tak zakládajícími členy. V dalším bodě bylo dohodnuto, že v čele STSČ bude Prezidium, složené z prezidentů jednotlivých svazů.

Po zahájení sjezdu byly vytvořeny různé komise (návrhová,revizní apod.) a já byl do jedné z nich zvolen. Mimo jiné v ní byl i ing.Ján Brozs, se kterým jsem měl podobné kritické poznámky k jednání v sále.

Měl jsem připraven obhajovací dopis pro vstup našeho svazu do této nové struktury. Po zvážení atmosféry, která na sjezdu panovala – neustálé technické připomínky a dohady – k vystoupení s požadavkem o zařazení nakonec nedošlo. Obával jsem se, že by nás pravděpodobně většina účastníků považovala za modeláře a Ti už tam měli velmi silné zastoupení. Z velké části jednání se jednalo o majetku Svazarmu, který měl být stejnoměrně rozdělen na zakládající členské svazy nové organizace. Pravděpodobně by byla položena otázka, proč z „krajíce“ ukrajovat další část při tomto dělení, když modeláři jednu část dostanou.

Atmosféra na sjezdu byla velmi bouřlivá. Závěrem byl zvolen prezident STSČ. Stal se jím modelář Jiří Kalina. (Bohužel však musel ze zdravotních důvodů po několika týdnech odstoupit a na jeho místo byl zvolen ing.Ján Brozs – můj kolega z komise ze sjezdu).

Duben

Začátkem dubna jsem připravil Návrh na pořádání soutěží a M-ČSFR 1990 pro kategorie elektry a buggy.

12.dubna mě poslal dopis president EFRY A.van der Linden. vCituji:

„Vážený pane Hráček, děkuji Vám mnohokrát za Váš dopis z 22.března a prosím omluvte mne, že odpovídám tak pozdě, musel jsem se poradit se štábem po svém návratu z Německa.

Blahopřeji, Československo bude první z východoevropských zemí, která se připojí k EFRA a věřte mi, že z toho máme všichni velkou radost.

Mohl byste nám, prosím, sdělit, zda zamýšlíte, aby se připojila také elektrická auta? Znám některé lidi od nich a doufám, že jim také dáte příležitost, aby se zapojili do mezinárodních závodů.

Jakmile obdržíte memorandum vaší Asociace, prosím, zašlete mi je spolu s žádostí o připojení k EFRA, štáb je posoudí a vaše připojení nabude platnosti během několika dnů.

Jakmile vaše žádost bude vyřízena, náš pokladník pan Bervoets vám pošle fakturu na roční příspěvek.

Přikládám výtisk kalendáře EFRA na rok 1990. Pokusím se navštívit jeden z vašich závodů uvedených v kalendáři Poháru Elišky Junkové na rok 1990. Jediná doba, kdy mohu, je začátek června, takže to bude závod organizovaný v Blansku. Blansko není daleko od Brna a tak se pokusím letět do Brna a doufám, že mi někdo bude moci přijet naproti na letiště.

Těším se na Váš dopis a na setkání s Vámi někde u závodní dráhy. Prozatím zůstávám se srdečným pozdravem

A.VANDER LINDEN“

17.4.jsem na kluby rozeslal další dopis. Cituji:

„Vážení přátelé automodeláři,

provedl jsem vyhodnocení Vašich odpovědí na Dotazník č.1 a připomínky ke Stanovám. Úhrnně budou s výsledky seznámeni delegáti na prvním sjezdu Sdružení klubů – 19.5.1990. Vyvstaly však další otázky k řešení a jsem nucen je tentokrát řešit neprodleně, bez Vašeho předběžného souhlasu.

Na posledním sjezdu Svazarmu a zároveň ustavujícím sjezdu STSČ – 24.3.ve Zlíně - , byly splněny všechny podmínky pro to, abychom se i my do tohoto Sdružení mohli zapojit jako samostatný svaz.

Jak jsem z pozdějších jednání vyrozuměl, máme dokonce značný předstih před většinou ostatních svazů co se týká Stanov, organizační struktury a soutěžního řádu. Do činnosti našeho svazu nám skutečně nebude nikdo mluvit, ale také musíme počítat s tím, že pravděpodobně od státu nic nedostaneme. Zůstává nám ale veškerý majetek, který jsme doposud dostali od Svazarmu. Automaticky se převádí na nového majitele – STSČ. Všechno ostatní si však musíme řešit vlastní iniciativou a vynalézavostí – průkazy, licence, mezinárodní vztahy apod. K tomu, abychom mohli organizačně existovat a být přitom začleněni i v evropské organizaci EFRA, musíme ročně shromáždit min. 60 000,- Kčs. Budeme-li chtít mít jednoho profesionálního pracovníka, pak o dalších 50 000,- Kčs navíc.

Navrhuji formu samofinancování našeho svazu – podrobnosti sdělím v Trenčíně a na našem prvním sjezdu Sdružení klubů. Základ tvoří příjem z členských příspěvků a ze startovného na závodech.

Z Vašich odpovědí na dotazník č.1 jsem dospěl k názoru, že výše členského příspěvku našeho svazu bude mít důležitou roli při určování výše členské základny v jednotlivých klubech a tím také v celé RC-MCC. Peníze však velmi nutně potřebujeme a proto nabízím k realizaci následující řešení.

Členský příspěvek každého člena svazu bude činit 20,- Kčs. Ti, kteří budou chtít na závodech soutěžit, koupí si licence v hodnotě 100,- Kčs a mohou se tudíž zúčastňovat soutěží všech stupňů, pořádaných v rámci RC-MCC. Na závodech se bude i nadále platit startovné 10,- a 5,- Kčs. Nečlenové našeho svazu však pořadatelům zaplatí 20,- Kčs na veřejných závodech, 30,- Kčs na kvalifikačních (např. v kat.RC-SF to jsou závody PEJ „B“) a 50,- Kčs na mistrovských závodech (senioři a junioři stejně). Žáky (ročník 1975 a mladší), doufám budeme pouštět na naše soutěže zdarma. Poněvadž některé kvalifikační i mistrovské soutěže (např.RC-SF) jsou od tohoto roku seriálového charakteru, tak nečlenové našeho svazu se jich asi nezúčastní – v opačném případě na nich můžeme pouze vydělat. Pořadatelé odvedou polovinu startovného do společné pokladny RC-MCC. Zůstane jim druhá polovina a vstupné za diváky. Poněvadž ještě nemáme zavedené konto v bance, beru si dobrovolně organizaci a starosti s placením členských příspěvků a licencí na sebe. Každý klub mě proto co nejdříve zašle potvrzenou žádost, ve které uvede počet členských průkazů (á 20,- Kčs) o který má zájem a o počet licencí (á 100,- Kčs), kde ale musí uvést jednotlivě jména a data narození. Jmenovitý seznam členských průkazů si kluby povedou samy – předseda klubu si na nich vypíše nacionály a já budu evidovat pouze počet. Licence závodníků ale musí být evidována centrálně a proto ji před odesláním na kluby budu osobně vypisovat. Členské průkazy a licence pak pošlu na kluby na dobírku. Na sjezdu Sdružení klubů bude rozhodnuto, kdo tuto práci s evidencí a rozesíláním bude dělat po mě.

Očekávám Vaše nápady na sjezdu Sdružení klubů. Je možné, že nám tyto finanční starosti odpadnou, bude-li nějaká dotace z STSČ. Raději s tím však nepočítejme. S pozdravem A.Hráček Zlín 17.4.1990

Dnes jsem se dozvěděl, že nezávisle na naší RC-MCC, by měla být činnost automodelářů organizována i ve svazu modelářů. Na rozdíl od nás budou rozděleni na český a slovenský svaz. Ustavující konference mají 9.5. v B.Bystrici a 12.5. v Brně. Chtějí na nich řešit podobné problémy, které my jsme si vyřešili 10.2. ve Zlíně., nebo v dotazníku č.1.

16.6. se v Bratislavě začlení – spolu s ostatními model.odbornostmi – do čs.model.svazu, který bude stejně jako RC-MCC v STSČ ČSFR.

Na závodech a akcích, pořádaných naším RC-MCC, budou tito automodeláři považováni jako nečlenové – nezaplatí-li členský příspěvek a licenci našeho svazu.“

Soutěžit v nových podmínkách jsme začali v Trenčíně 29.4., na prvním závodě PEJ. Kategorie RC V1 a RC V2 byly momentálně jediné, ve kterých jsme jezdili mistrovství republiky. Elektry ani buggyny mistrovské závody – prozatím - neměly.

Závody v Trenčíně uspořádal ho Automodelářský klub MATRA Trenčín na trenčínském autodromu a dle tradice byl dvoudenní. V sobotu se jel PEJ ve V1 a v neděli se odjely V2. Ve V1 jelo celkem 38 soutěžících, ve V2 30.

Prvním vítězem v PEJ se stal Jirka Sedláček, jezdící za JZD Slušovice, před Markem Konečným z Vyškova a Pavolem Kicem z SVŠT Bratislava. Domácí závodníci tentokrát skončili v druhé polovině finálové osmičky (Hudý čtvrtý, Rihošek pátý, Miro Rehák sedmý a Ptáček osmý. Mezi ně se na šesté místo vklínil Landl z Bratislavy). Vítěz loňského Poháru – Roman Čuhár z Púchova – pro technické problémy skončil v poli poražených na 24.místě.

Domácí si neúspěch vynahradili v neděli, kdy se jely V2. Obsadili první čtyři místa v pořadí Rihošek, Hudý, Paleta a Ptáček. Závodům, jako obvykle, přihlíželo několik desítek diváků.

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport