Masters.cz :: RC modely aut :: RC auta, RC technika, Novinky, Tuning :: Fotogalerie, Vlastní poznatky
www.euautodily.cz

Vzpomínky - 1990 - pokračování 2

1990 – březen – pokračování -1

8.3. mě Jarda Fojtů přivezl z Ústředního model.klubu dopis prezidenta EFRY pana van der Lindena, který ho do ČSSR poslal 4.února 1990. Pan Linden nás v něm obšírně informoval o EFŘE. Vyjádřil také naději, že se co nejdříve staneme jejími členy. Zároveň s tímto dopisem byl doručen i dopis od prezidenta německého RC klubu DMC. Ačkoliv jsme ještě nebyli členy EFRY, tak nás zval na mistrovství světa družstev, které se mělo uskutečnit v německém Turkheimu ve dnech 30.6. až 8.7.1990.

Panu Lindemu jsem odpověděl 16.3.1990.Cituji:

„Vážený pane prezidente, posílám Vám srdečný pozdrav od RC automodelářů ČSSR. Jmenuji se Antonín Hráček a jsem členem výboru nově vytvořené organizace, která organizuje a řídí činnost automodelářů v naší republice.

Děkuji Vám za Váš dopis a za ústupky vůči našim závodníkům, které jim v tomto roce poskytnete. Prozatím však nemůžeme oficielně s Vámi navázat kontakt, poněvadž stávající organizace – Ústřední modelářský klub ČSSR – se ruší a nová bude ustanovena 24.3. a teprve potom Vám zašleme naši žádost o legislativní začlenění RC automodelářů ČSSR do organizace EFRA. Zároveň Vám sdělíme všechny požadované údaje. Název našeho svazu bude RC – Model Car Club ČSSR.

Sdělte mi – prosím -, na jakou adresu máme zaslat peněžní poplatek za členství v EFŘE a dále bych prosil o zaslání kalendáře soutěží EFRY, kterých se mohou závodníci RC – MCC v tomto roce zúčastnit.

Osobně už sedmý rok organizuji a řídím seriál automodel. soutěží, který nese název Pohár Elišky Junkové. Jezdí se v kategorii Formel – 1:8 – a skládá se ze sedmi závodů, pořádaných automodel. kluby po celé ČSSR. Zůčastňují se ho i zahraniční závodníci z NDR, NSR a z Rakouska. Jeho úroveň má stále stoupající tendenci – průměrná účast závodníků byla v minulém roce téměř 60 soutěžících. Pro velký zájem ze strany závodníků i pořadatelů, bude seriál od tohoto roku rozdělen na první – „A“ – a druhou – „B“ – (kvalifikační ) divizi. O jeho vysoké sportovní úrovni a oblibě mezi závodníky svědčí i fakt, že mu byl od roku 1991 přiznán statut Mistrovství ČSSR.

Na přiloženém dodatku Vám, pro Vaši informaci, přikládám opis výsledkové listiny jednoho ze závodů seriálu v minulém roce. V závěru dopisu jsou vypsány nejdůležitější soutěže v ČSSR v roce 1990 – kategorie Formel a Sport 1:8 - . Bylo by nám ctí, kdybyste se některé z těchto soutěží mohl osobně zúčastnit a sám tak posoudit úroveň a technické vybavení našich závodníků i organizační schopnosti pořadatelů.

Těším se na Vaši odpověď. S pozdravem A.Hráček“

Podobně jsem 20.3.reagoval v dopise prezidentu DMC, který nás pozval na M-světa družstev do Turkheimu. Z dopisu cituji:

„Vážený pane prezidente, Posílám Vám srdečný pozdrav od RC automodelářů ČSSR. Děkuji Vám za propozice na Vámi pořádané M-světa v Turkheimu. Naši závodníci by se jej velmi rádi zúčastnili, ale pravděpodobné to už nebude možné. Díky nové situaci v ČSSR – rozpadají se staré struktury a vznikají nové – jsme Vaše propozice dostali až 7.3.1990 a nemohli jsme proto splnit základní podmínku účasti – přihlášení se do 25.2.1990. Velká většina našich modelářů si modely vyrábí amatérským způsobem a měla by proto problémy při přejímce do závodu (homologace podvozků, výfuků apod.). Také zaplacení 800,-DM by v současné době mohlo splnit pouze několik jedinců. Dále ještě nejsme legislativně začleněni v EFŘE – žádost o členství můžeme poslat až 29.4.1990, kdy budeme právně uznáni v nové organizaci ČSSR.

Především z těchto důvodů nás zřejmě na toto mistrovství světa nebudete moci přijmout. Mám k Vám však jednu prosbu. Chtěl bych být na tomto mistrovství přítomen za naší RC-MCC jako pozorovatel. Nežádám žádné výhody, pouze tu, abych měl umožněn volný vstup do areálu závodu, případně depa závodníků. Chtěl bych totiž poznat systém organizace a řízení závodů v EFŘE.“ Konec citátu.

10.2. jsme se sice oficielně utvořili, ale scházel nám základní bod pro uznání na Ministerstvu vnitra – Stanovy. Díky kamarádům z nově se utvořivšího okresního výboru – prozatím Svazarmu – ve Zlíně, jsem získal k nahlédnutí několik textů Stanov z různých svazarmovských svazů. Ty mě pak pomohly při sestavování Stanov našeho RC MCC ČSSR.

Naše první Stanovy měly 15 článků a dokončil jsem je 14.března. Zároveň jsem napsal „Dotazník RC MCC ČSSR č.1“, který jsem i se Stanovami rozeslal na kluby. Dotazník měl 12 bodů, sloužil jako příprava pro jednání Sdružení klubů. To se mělo uskutečnit v co možno nejkratším termínu a mělo se stát nejvyšším orgánem svazu.

Dotazník č.1: 1.- Název a místo klubu

2.- Předseda (adresa)

3.- Členové klubu

4.- Ve Sdružení klubů budou náš klub zastupovat

5.- Návrh volby delegátů na Sdružení klubů

6.- SRC jako sekce do RC – MCC – ano,ne

7.- Na funkci prezidenta navrhujeme

8.- Návrh na zaplacení členského příspěvku

9.- Návrh na 5-ti člennou revizní komisi

10.- Jak uspořádat M-ČSSR – jeden závod - seriál závodů

11.- V případě seriálu jak sedmý závod ve V2

12.- Podle čeho určit reprezentanty v roce 1990

Mezitím se dohodlo, že nová, následnická organizace Svazarmu se bude jmenovat Sdružení technických sportů a činností, v jejímž čele bude Prezidium, tvořené prezidenty jednotlivých svazů. Prozatím se vše odehrávalo na ÚV Svazarmu. Tam jsem 18.3.1990 zaslal následující dopis. Cituji:

„ Titl.: Prezídium Sdružení tech.sportů a činností Zlín 18.3.1990

Vážení pánové, dne 10.2.1990 byl na celostátním sjezdu RC – automodelářů ve Zlíně, utvořen jednotný svaz RC automodelářů ČSSR, který má název RC – Model Car Club ČSSR. Sdružuje a organizuje zájemce a kluby v oblasti automodelářství, na principech dobrovolnosti, samostatnosti a rovnosti. Řídí se zásadami demokracie a humanismu. V tomto svazu byl vytvořen vlastní návrh Stanov, které jsou dodatkem tohoto dopisu. Žádáme Vás tímto o začlenění RC – MCC ČSSR do STSČ, jako samostatného svazu. Ant.Hráček (za Předsednictvo RC – MCC)“

Ve stejný den – 18.3. – jsem na kluby rozeslal následující dopis.Cituji:

„Vážení přátelé automodeláři, poněvadž se situace ve Svazarmu mění doslova ze dne na den, rozhodl jsem se pro napsání tohoto dopisu s příslušnými dodatky, z obavy před tím, abychom z časových důvodů neudělali nějakou závažnou chybu a také proto, abychom i nadále byli organizačně – minimálně mezi modeláři – v popředí.

Posílám Vám proto svůj návrh našich Stanov – bez soutěžních předpisů jednotlivých sekcí. Zkuste se nad nimi v klubech zamyslet a případně mi sdělit Vaše připomínky k tomuto mému návrhu. 8.3. byla prakticky ukončena činnost stávající ústřední automodelářské komise. Organizování a řízení veškeré činnosti naší nové organizace - které jsme dali název RC – MCC ČSSR – převzal ústřední výbor RC-MCC, schválený na sjezdu naší odbornosti 10.2. ve Zlíně. Při sestavování Stanov jsem některé názvy řídících orgánů vymyslel jinak. Sami rozhodněte o jejich názvech svými připomínkami.

Na posledním zasedání Ústřední automod. komise v Praze – 8.3. – bylo dohodnuto, že vstoupíme do společného svazu s ostatními model. odbornostmi a budeme v něm tvořit automodel. sekci spolu s SRC. Toto je však v rozporu s rozhodnutím z 6.1. a 10.2. a proto jsem okamžitě napsal dopis panu Kalinovi, ve kterém jsem mu popsal důvody naší neochoty pro spolupráci s ostatními model. odbornostmi. Také jsem se telefonicky spojil s p.Kasanickým – představitelem SRC – a domluvil jsem s ním následující dohodu. V příloze tohoto dopisu Vám posílám Dotazník, ve kterém je – mimo jiné – položena i otázka účasti SRC jako samostatné sekce v RC-MCC. Výsledky Vaší reakce sdělím p.Kasanickému, který mezitím seznámí členy a kluby SRC z možností jejich začlenění do RC-MCC. K praktické dohodě by došlo 29.4. večer v Trenčíně, kde je svolána první schůzka Ústředního výboru – nebo Předsednictva – RC-MCC a na kterou by se zástupci SRC také dostavili. Největší výhoda z případného spojení obou automodel. odborností by bylo rozšíření členské základny, při čemž by bylo respektováno vzájemné nevměšování do řízení a organizace každé z odborností.

Ze zasedání auto-komise z Prahy, přinesl Jarda Fojtů dva – pro nás velmi závažné dokumenty. Prvním je dopis prezidenta EFRY, ve kterém nám nabízí možnost začlenění do této organizace za velmi výhodných podmínek a druhým dokumentem jsou propozice a pozvání na mistrovství světa družstev, které se pojede začátkem července u Mnichova v NSR. Oběma prezidentům jsem napsal dopisy a očekávám odpovědi. S podrobnostmi Vás seznámím v Trenčíně, případně v Třebíči, na prvním závodě „B“ PEJ. Kluby RC-EF (elektry) s výsledky jednání seznámí p.Janovec, kluby RC-SB (buggy) p.Beran.

Velmi důležitou složkou naší činnosti bude materiální a finanční zabezpečení. Jednou z forem získání finanční částky na činnost RC-MCC jsou výtěžky z reklamní a propagační činnosti. Pořádáme v roce několik závodů, na které chodí pravidelně stovky diváků. Nabídněte ve Vašich obcích různým i malým podnikům možnost propagace a reklamy formou poutačů, které můžeme v průběhu celého roku na našich závodech vystavovat. Nemusí se přitom jednat o vysoké částky. Nyní k dotazníku. Body samozřejmě vyplňujte pouze ty, které se týkají Vaší sekce. V případě potřeby můžou tento dotazník podobně doplnit p.Beran a p.Janovec o údaje, které budou potřebovat pro sekce RC-SB a RC-EF.

Vzhledem k výjimečnosti stávající situace vyplňujte přiložený Dotazník jako jednotlivci. Je mezi námi dost automodelářů, kteří pro malý počet členů nebudou schopni vytvořit samostatný automodel. klub. Tito jedinci se budou muset v nejbližší době vzájemně domluvit mezi sebou, aby vytvořili skupiny s min. 5-ti člennou základnou a zvolili si zástupce do Sdružení klubů.

Vyplněný Dotazník a připomínky ke Stanovám mě zašlete do 6.4. na moji adresu. Dotazník i Stanovy vyhodnotím a předložím k posouzení Předsednictvu 29.4. v Trenčíně. Po schválení dokumentů Předsednictvem budou s výsledky písemně seznámeny všechny kluby, které se organizačně začlení do RC-MCC. Vzápětí potom bude zaslána žádost naší organizace prezidentu EFRY, o začlenění RC-MCC do EFRY. Ant.Hráček“

Obrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galeriiObrázek v galerii
DJI drony a nejen to
Kontakt

E-mail a další potřebné informace jsou uvedeny v rubrice Editorial

Reklama
smartwear.sk
Víťa Černík fotograf
YT kanál Igor Vlahovič
Krátké zprávy

01.11.2019 - Dovoluji si Vás pozvat na historicky první závod o putovní pohár Trialu Brno.Neděle 3 listopadu 9 00 Závod proběhne dle stávajících pravidel. Klasicky občerstvení jen vlastní, možnost uvařit kávu, čaj, grog. Nenechte si ujít jedinečnou možnost vyhrát Brněnský putovní pohár Trialu Brno. Bude potřeba píchat branky, tak přijďte trošku dříve.( kdo dřív přijde, ten dřív mele, čili dřív píchá.)
- Jiří Groch -


04.10.2019 - POZOR !!! Závod MJS Cup se s ohledem na počasí posunuje na neděli 6.10.2019 !!! Díky za pochopení.
- Marek Sova -


06.09.2019 - Pozor. Závod MJS Cup se přesouvá že soboty na neděli s ohledem na vývoj počasí.
- Igor Vlahovič -


18.05.2019 - 25.5.2019 proběhne po delší době prezentace RC modelů pro děti v obci Hvězdlice. Bližší info o přípravě modelů později. Snad bude přát počasí. A pak v neděli 26.5.2019 závod MR Cup v Brně a online report.
- Igor Vlahovič -


02.05.2019 - Do kalendáře závodů přidány termíny seriálu MJS Cup, který se jede v Brně Bosonohách
- Igor Vlahovič -


zobrazit starší > >
©   M A S T E R S . C Z   |   developed by: leonix s.r.o.

Reichard modelsport